Bài viết | Võ Lâm JX
  Thời gian
  • 17h00 - Thử Sáu - 02/08/19 -> Hết Ngày 22/08/19
  • Tắt hết cửa sổ game và chạy AutoUpdate trước khi vào game
  NPC Liên Quan
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị

  Nguyên Liệu
   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Túi nguyên liệu Đánh quái bản đồ
  60,70,80,90
  Khi nhặt được, click chuột phải để mở ra, sẽ chiếu theo tỷ lệ xuất hiện nguyên liệu
  Bột Gạo Mở "Túi nguyên liệu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Đường Cát Mở "Túi nguyên liệu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Mở "Túi nguyên liệu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Sữa Mở "Túi nguyên liệu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Bánh Kem Vu Lan Ghép Tại NPC Hoa Sen Sử dụng nhận được 500.000 EXP cộng dồn
  Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được 300 Bánh Kem
  Cấp 60 trở lên mới sử dụng được


  Công Thức
   
  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng Bánh Kem Vu Lan
   
  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng
  Tẩy Tủy Kinh Cộng 5 điểm tiềm năng 1
  Võ Lâm Mật Tịch Cộng 1 điểm kỹ năng 1
  Đại Lực Hoàn Hỗ trợ 1
  Phi Tốc Hoàn Hỗ trợ 1
  Bách Quả Lộ Hỗ trợ 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn 1
  Kim Nguyên Bảo Sử dụng nhận được 50 vạn lượng 1
  Phúc Duyên Tiểu Sử dụng nhận được 10 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Trung Sử dụng nhận được 20 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Đại Sử dụng nhận được 50 điểm phúc duyên 1
  Tử Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lam Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lục Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  THBT Hỗ trợ 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Sử dụng xóa điểm - % EXP 1
  Bí Kiếp 9x các phải Hỗ trợ 1
  Tiên Thảo Lộ 8h Sử dụng nhận được X2 EXP trong 8 tiếng 1
  Chân Đơn Kỹ Năng 90 Sử dụng tăng cấp 1 Kỹ năng 90 ( Mỗi ngày dùng đc 1 lần, dành cho nhân vật có skill dưới 20 )
  Không cộng dồn % đang có
  1
  Trang Bị Kim Phong Trang Bị Hoang Kim 1


  Nhận Mốc 300 Bánh Kem
   
  Phần Thưởng Số Lương Tỷ Lệ
  Kinh Nghiệm 100.000.000 EXP cộng dồn Mặc Định
  Chiếu Dạ 1 Hên Xui
  Xích Thố 1 Hên Xui
  Ô Vân Đạp Tuyết 1 Hên Xui
  Tuyệt Ảnh 1 Hên Xui
  Đích Lô 1 Hên Xui
  Tú ML

   
Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở