Bài viết | Võ Lâm JX

  Đối tượng tham gia: Sẽ có chiến trường sơ cấp và trung cấp.

  • Sơ cấpngười chơi từ level 40 đến level 79 (Bản đồ Hoàng Sa Lâm)
  • Cao cấp: người chơi từ level 80 trở lên (Bản đồ Hoàng Sa Lâm) ( Mở)

  Thời gian:

  STT

  Báo danh

  Bắt đầu

  1 12h50 - 12h59 13h00 - 14h00
  2 14h50 - 14h59 15h00 - 16h00
  3 20h50 - 20h59 21h00 - 22h00

  Báo danh:

  • Sử dụng Thần Hành Phù để di chuyển về điểm báo danh
  • Hoặc có thể tự di chuyển đến điểm báo danh:
   • Phe Tống: Từ phía Bắc thành Tương Dương
   • Phe Kim: Từ Chu Tiên Trấn
  Phần thưởng 
  • Bên thắng với điểm tích lũy cá nhân 1000 trỡ lên nhận được 3 Huân Chương  ( 21h00 )
  • Bên thua với điểm tích lũy cá nhân 1000 trỡ lên nhận được 1 Huân Chương ( 21h00 )
  • Sử dụng Huân Chương ngẫu nhiên nhận được : 1 2 3 Triệu EXP
  • Tống Kim Lễ Bao ( Tóp 1 Điểm - Top 1 Liên Trảm - Tóp NPC - Tóp KILL ) 
  • Sử dụng Tống Kim Lễ Bao ngẫn nhiên nhận được 200 300 500 Ngìn EXP và 1 số item khác 

  Lưu ý:

  • Riêng trận 21h00 sẽ được X2 Điểm và 1 PC chỉ được tham gia 1 nhân vật
  • Máu + Mana = 500 Lượng / Bình
  • Phí báo danh là 3000 lượng
  • Từ 0h00 thứ 2 hàng tuần, chư vị cần sử dụng điểm tích lũy Tống Kim nhận được từ tuần trước, trước khi báo danh trận đấu mới (Vì khi tiến hành báo danh thì sẽ reset điểm tích lũy về 0)

  Tú ML !
   

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở