Bài viết | Võ Lâm JX

  Các H lẽ : Phong Lăng Độ ( Chưa mở )

  Các H Chẵn : Vượt Ải  ( Chưa mở ) 

  Hoa Sơn : 0h 10h 14h ( Chưa mở ) 

  Tống Kim H Lẽ : 13h x2 thưởng tóp 21h

  Boss tiểu : 12h - 19h – 23h

  Boss Đại Hoàng Kim : 22h15 – 23h bos mất

  Chiến long Động :20h 20h30 kết thúc  ( Chưa mở ) 

  Công Thành Chiến : Thứ 6 : báo danh 18h đến 19h :20h chuẩn bị 20h30 đánh 9h30 kết thúc ( Chưa mở ) 

  Thiên Tử : 21h ngày thứ 2 ( Chưa mở ) 

  Liên Đấu : 18h hằng ngày – thứ 6 7 chủ nhật + 4 trận 9h ( Chưa mở ) 

   

  Tú ML

   

   

   

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở