Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  Đối tượng tham gia: Sẽ có chiến trường sơ cấp và trung cấp.

  • Cao cấp: người chơi từ level 120 trở lên

  Thời gian:

  STT

  Báo danh

  Bắt đầu

  1 12h50 - 12h59 13h00 - 14h00
  2 20h50 - 20h59 21h00 - 22h00
  3 22h50 - 22h59 23h00 - 24h00

  Báo danh:

  • Sử dụng Thần Hành Phù để di chuyển về điểm báo danh
  • Hoặc có thể tự di chuyển đến điểm báo danh:
   • Phe Tống: Từ phía Bắc thành Tương Dương
   • Phe Kim: Từ Chu Tiên Trấn

  Phần Thưởng Tóp Tuần ( Nhận Thưởng Vào Thứ 2 Đầu Tuần )
  • Tóp 1 2 3 sẽ nhận được danh hiệu
   • Vô Song Mảnh Đại Tướng
   • Vô Song Mảnh Phó Tướng
   • Vô Song Mảnh Thống Lĩnh
   
  Phần Thưởng Tóp 10 Tính Chất Hạn Sử Dụng Số Lượng
  Vũ Uy ( Trang Sức ) Sinh Khí + 30 7 Ngày 1
  Nhược Thuỷ ( Trang Sức ) Nội Công + 30 7 Ngày 1
  Trần Nhạc ( Trang Sức ) Sức Mạnh + 30 7 Ngày 1
  Yên Ba ( Trang Sức ) Thân Pháp + 30 7 Ngày 1
  Long Đảm ( Trang Sức ) Tăng Công Kích Kỹ Năng + 20% 7 Ngày 1
  Cuồng Lan ( Trang Sức ) Lực Công Kích + 2% 7 Ngày 1


  Phần Thưởng Tóp 10  - 21h00
  • Áp dụng cho 13h00 và 21h00
  Phần Thưởng Tóp 10 Tính Chất Số Lượng
  Kim Nguyên Bảo Ngẫu Nhiên 5
  Sát Thủ Lệnh Ngẫu Nhiên 2
  Túi Hoàng Kim Ngẫu Nhiên 2

  Phần thưởng tống kim 13h00 và 21h00
  Phần Thưởng 10000 Điểm Công Dụng Số Lượng
  Lệnh Bài BOSS Sát Thủ 90 BOSS Sát Thủ 1 Hoặc 2
   
  Phần Thưởng 20000 Điểm Số Lượng
  Lệnh Bài BOSS Sát Thủ 90 1 hoặc 2
  Túi Hoàng Kim 2
  Võ Lâm Mât Tịch 1
  Tẩy Tủy Kinh 1
  Kim Nguyên Bảo 2
   
  Đặc Biệt
  • Tống Kim 21h00 hằng ngày sẽ x2 điểm tích lũy
  Lưu ý:
  • Mỗi Máy Tính chỉ được tham gia 2 phe Tống hoặc Kim
  • Máu + Mana = 500 Lượng / Bình
  • Phí báo danh là 1 Vạn
  • Từ 0h00 thứ 2 hàng tuần, chư vị cần sử dụng điểm tích lũy Tống Kim nhận được từ tuần trước, trước khi báo danh trận đấu mới (Vì khi tiến hành báo danh thì sẽ reset điểm tích lũy về 0)

  Tú ML !

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở