Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp 80 trở lên

  Cách thức tham gia:

  • Đối thoại với NPC Thuyền Phu (Chọn 1 trong 3 bến thuyền)
  • Cần 1 lần Lệnh Bài Phong Lăng Độ để báo danh
  • Mỗi ngày chỉ đi được 3 lần
  • Hoạt động chỉ diễn ra vào khung giờ chẵn

  Bến 1

  • 14h15 Xuất Hiện BOSS Kim Quang
  • Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh sẽ hên xui nhận được các vật phẩm sau
  Phần Thưởng Tỷ Lệ
  Lệnh Bài BOSS Sát Thủ Hên Xui
  Phúc Duyên Tiểu Hên Xui
  Phúc Duyên Trung Hên Xui
  Phúc Duyên Đại Hên Xui
  Thủy Tinh Hên Xui
  Tinh Hồng Bảo Thạch Hên Xui
  Thuốc Lag Hên Xui
  Túi Hoàng Kim x1 Mặc Định
   
  • Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh sẽ hên xui nhận được các vật phẩm sau
  Phần Thưởng Tỷ Lệ
  Nhất Kỹ Càng Khôn Phù Hên Xui
  Lệnh Bài BOSS Sát Thủ Hên Xui
  Bôn Tiêu Hên Xui
  Phi Vân Hên Xui
  Kim Nguyên Bảo Hên Xui
  Lệnh Bài Gọi BOSS Tiểu Hên Xui
  Phúc Duyên Tiểu Hên Xui
  Phúc Duyên Trung Hên Xui
  Phúc Duyên Đại Hên Xui
  Thủy Tinh Hên Xui
  Tinh Hồng Bảo Thạch Hên Xui
  Thuốc Lag Hên Xui
  Túi Hoàng Kim x2 Mặc Định
   


  Đặc Biệt :

  • Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh chỉ xuất hiện vào các khung giờ 14h,16h,18h

  Lưu ý:

  • Tất cả người chơi sau khi lên thuyền đều được đưa về chung 1 màu để không thể đồ sát nhau
  • Người chơi có thể tiến hành "cừu sát" nhau để PK
  • Khi bang hội đổi màu thì màu của nhân vật trên thuyền cũng có thể đổi theo, từ đó có thể đồ sát những người chơi khác màu
  • Nếu tử vong trên thuyền sẽ được tự động đưa về Tây Sơn Thôn
   
  Tú ML
Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở