Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  (*) Nâng Cấp Xích Long Câu
  • 1 Bôn Tiêu
  • 1 Xích Long Lệnh ( 100 Xu Bảo Vật )
  • 2 Tử Thuỷ Tinh
  • 2 Lục Thuỷ Tinh
  • 2 Lam Thuỷ Tinh
  • 1000 Vạn
  (*) Tỷ Lệ Thành Công
  • 30%
  (*) Lưu Ý :
  • Miss mất hết nguyên liệu kể cả ngựa Bôn Tiêu

  (*) Nâng Cấp Siêu Quang
  • 1 Phiên Vũ
  • 1 Siêu Quang Lệnh ( 200 Xu Bảo Vật )
  • 2 Tử Thuỷ Tinh
  • 2 Lục Thuỷ Tinh
  • 2 Lam Thuỷ Tinh
  • 2 Tinh Hồng
  • 1000 Vạn
  (*) Tỷ Lệ Thành Công
  • 30%
  (*) Lưu Ý :
  • Miss mất hết nguyên liệu kể cả ngựa Phiên Vũ
  Tú ML
Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở