Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  (*) Thời gian cập nhập

  • Sau bảo trì định kỳ vào ngày 27/10/20

  (*) Thời gian & điều kiện

  • 20h00 Hằng ngày
  • Sau 30 phút kể từ lúc xuất hiện sẽ biến mất

  (*) Vị trí ngẫu nhiên xuất hiện

  Mỗi lần xuất hiện 5 BOSS Hoàng Kim ngẫu nhiên trong 10 BOSS Hoàng Kim

  Xuất Hiện Mạp Thành Thị và Động

  BOSS Bản Đồ

  Cổ Bách

  Huyền Giác Đại Sư

  Lam Y Y

  Đường Phi Yến

  Hà Linh Phiêu

  Yên Hiểu Trái

  Mạnh Thương Lương

  Gia Luật Tị Ly

  Đạo Thanh Chân Nhân

  Tuyền Cơ Tử

  Vương Tá ( Đóng )

  Huyền Nam Đại Sư (Đóng)

  Đường Bất Nhiễm (Đóng)

  Bạch Doanh Doanh (Đóng)

  Thanh Tuyệt Sư Thái (Đóng)

  Hà Nhân Ngã (Đóng)

  Đoan Mộc Duệ (Đóng)

  Từ Đại Nhạc (Đóng)

  Thanh Liên Tử (Đóng)

  Chiến Long Động(Đóng)

  Thất Đại Thành Thị 

  Phù Dung Động 

  Nhạn Thạch Động 

  Thanh Khê Động 

  Phong Lăng Độ 

  Khỏa Lang Động 

  Vũ Lăng Động 

  Phi Thiên Động 

  Trường Bạch Sơn Bắc 

  Vô Danh Động

  Sa Mạc 1 

  Sa Mạc 2 

  Sa Mạc 3 

  Lưỡng Thủy Động 

  Dương Trung Động 

  Trường Bạch Sơn Nam 

  Mạc Cao Quật

  Sa Mạc Địa Biểu

  (*) Vật phẩm từ BOSS

  Phần thưởng (Hên Xui)
   Tẩy Tủy Kinh   Võ Lâm Mật Tịch
   Tử Thủy Tinh Lục Thủy Tinh
  Lam Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Tạch
  Túi Hoàng Kim x3 Rương Hoàng Kim ( Theo Phái )
  Phi Phong Bàn Nhược Tâm Kinh
  Tín Vật Môn Phái  

  (*) Rương Hoàng Kim Môn Phái
   
  Môn Phái Trang Bị
  (*) Thiên Vương
  • Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp
  • Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
  • Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
  • Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
  • Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao
  • Ngự Long Tấn Phong Hộ yển
  (*) Thiếu Lâm
  • Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
  • Mộng Long Đạt Ma Tăng hài
  • Phục Ma Tử Kim Côn
  • Tứ Không Giáng Ma Đao
  (*) Đường Môn
  • Băng Hàn Giới Chỉ Phi Đao
  • Băng Hàn Huyền Y Thúc
  • Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
  • Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù
  • Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn
  • Sâm Hoang Phi Tinh Thúc Đái
  • Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán
  • Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa
  (*) Ngũ Độc
  • U Lung Kim Xà Phát Đái
  • U Lung Xích Yết Mật
  • U Lung Thanh Ngô Triền yêu
  • Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
  • Minh ảo U Độc ám Y
  • Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển
  • Chú Phược Phá giáp đầu hoàn
  • Chú Phược Diệt Lôi Cảnh
  • Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa
  (*) Nga Mi
  • Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
  • Vô Gian Thanh Phong Truy Y
  • Vô Ma Tử Khâm Cà Sa
  • Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
  • Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện
  • Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối
  (*) Thúy Yên
  • Tê Hoàng Phụng Nghi Đao
  • Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y 
  • Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
  • Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao
  • Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên
  (*) Cái Bang
  • Đồng Cừu Giáng Long Cái Y
  • Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
  • Địch Khái Lục Ngọc Trượng
  • Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ uyển
  (*) Thiên Nhẫn
  • Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương 
  • Ma Sát Tàn Dương Ảnh Huyết Giáp
  • Ma Hoàng Kim Giáp Khôi
  • Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái
  • Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên
  • Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý 
  (*) Võ Đang
  • Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào
  • Lăng Nhạc Hoàng Ngọc Bội
  • Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới
  • Cập Phong Chân Vũ Kiếm
  • Cập Phong Tam Thanh Phù 
  • Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm
  (*) Côn Lôn
  • Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
  • Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái
  • Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch
  • Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
  • Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái
  • Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
  • Vụ ảo Ki Bán phù chú

   

  Lưu Ý :

  • BOSS tính người kết thúc. Kết thúc lượm được hết

  Tú ML

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở