Bài viết | Võ Lâm JX

  Chư vị anh hùng thân mến!

  Từ lâu, uy lực đặc biệt của trang bị An Bang đã được kiểm chứng và cũng được xếp vào hàng kỳ trân dị bảo của chốn võ lâm. Sở hữu được đầy đủ bộ trang bị này, thì sức mạnh của cơ thể sẽ hòa được dòng sức mạnh kỳ bí của tất cả các trang bị mang lại

  Thời gian mà chư vị trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm đầy sôi động của Võ Lâm Tú ML cũng đã khá dài. Nhận thấy trang bị của chư vị cũng đã khá đầy đủ, đệ nhất trang bị trước đây là bộ trang bị An Bang hiện tại cũng đã khá phổ biến, nên nay Bổn Trang xin ra mắt tính năng mới: Nâng cấp trang bị An Bang thành trang bị An Bang Hoàn Mỹ

  Để tiến hành nâng cấp trang bị An Bang Hoàn Mỹ, chư vị cần đến các Thôn - Trấn, đối thoại với NPC Thợ Rèn các Thôn - Trấn

  Tại đây, chư vị đặt vào những nguyên liệu theo yêu cầu của Thợ rèn Thôn - Trấn thì có thể nâng cấp trang bị An Bang đang có thành An Bang hoàn mỹ
   

  Vật phẩm liên quan

   

  Vật phẩm Ghi chú
  An bang chi thạch
  • Nguồn gốc: được quy đổi từ trang bị An Bang thường, tỷ lệ quy đổi random 2-3-4 viên/món
  • Quy đổi từ An Bang Hoàn Mỹ, tỷ lệ quy đổi 5 viên/món
  Đá Hoàn Mỹ
  • Săn BOSS Quỷ Môn Quan


  Công thức ghép
  • An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ : 10 An Bang Chi Thạch + 1 Đá Hoàn Mỹ +  5 Lam Thủy Tinh
  • An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ : 10 An Bang Chi Thạch + 1 Đá Hoàn Mỹ + 5 Lục Thủy Tinh
  • An Bang Tinh Thạch Hạng Liên : 10 An Bang Chi Thạch + 1 Đá Hoàn Mỹ + 5 Tử Thủy Tinh
  • An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội : 10 An Bang Chi Thạch + 1 Đá Hoàn Mỹ + 5 Tử Thủy Tinh
  • ​Lưu ý:

  - Khi tiến hành nâng cấp trang bị An Bang Hoàn Mỹ thì cần phải theo thứ tự sau:

  1. An bang cúc hoa thạch chỉ hoàn 
  2. An bang kê huyết thạch giới chỉ 
  3. An bang băng tinh thạch hạng liên
  4. An bang điền hoàng thạch ngọc bội 
  - Không thể sử dụng trang bị An Bang Liên Đấu để thăng cấp trang bị An Bang Hoàn Mỹ.
  Tú ML
Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở