Bài viết | Võ Lâm JX

  Quý nhân sĩ thân mến!

  Dưới đây là thứ tự ưu tiên các cách để tải và cài đặt trò chơi Tiếu Ngạo Giang Hồ về máy tính. Rất nhanh, rất đơn giản để sớm hòa mình vào thế giới giang hồ.
  Máy Chủ PK Cấp 200 : Server - Giáng Long

  • Bản Cập Nhập 30mb
   Link Tải Tải Game MK Giải Nén Ngày Update
   Trực Tiếp Tai Xuong 123456 05/12/2019
   Google Tai Xuong 123456 05/12/2019
  •   Bản Đầy Đủ 2,7G
   Link Tải Giáng Long (PK Cấp 200) MK Giải Nén Ngày Update
   Upfile Tai Xuong 123456 05/12/2019
   Mediafire Tai Xuong 123456 05/12/2019
   Google Tai Xuong 123456 05/12/2019

  Máy Chủ Cày Cuốc : Server - Hồi Đó

  • Bản Cập Nhập 30mb
   Link Tải Tải Game MK Giải Nén Ngày Update
   Trực Tiếp Tai Xuong 123456 06/09/2019
   Google Tai Xuong 123456 06/09/2019
  •   Bản Đầy Đủ 2,7G
   Link Tải Hồi Đó (Cày Cuốc) MK Giải Nén Ngày Update
   Upfile Tai Xuong 123456 13/06/2019
   Mediafire Tai Xuong 123456 13/06/2019
   Google Tai Xuong 123456 13/06/2019

  Máy Chủ PK Cấp 200 : Server - Cửu Long

  • Bản Cập Nhập 30mb
   Link Tải Tải Game MK Giải Nén Ngày Update
   Trực Tiếp Tai Xuong 123456 06/09/2019
   Upfile Tai Xuong 123456 06/09/2019
  •   Bản Đầy Đủ 2,7G​
   Củu Long (PK Cấp 200)
   Tai Xuong
   Pass Giải Nén : 123456
   Ngày Up : 03/05/2019

  Anti-Virus

  • Tải về diệt BOTNET là vào được GAME
   Link Tải Tải Anti MK Giải Nén Ngày Update
   Trực Tiếp Tai Xuong 123456 13/06/2019
   Google Tai Xuong 123456 13/06/2019


  Auto Game

  • Auto Free nên dùng ko được ngon. Khuyến khích mọi người mua auto VLBS2.0
   Auto Trian Kim Yến Auto VLBS PK 1.2
   Tai Xuong Tai Xuong
   Pass Giải Nén : 12345 Pass Giải Nén : 123456
   Ngày Up : 03/05/2019 Ngày Up : 03/05/2019

  Hướng dẫn cài đặt

  • Bước 1: Tải 1 trong các đường dẫn ở trên về máy tính.

  • Bước 2: Cập nhật lên phiên bản mới nhất của Võ lâm truyền kỳ.

  • Bước 3: Xóa toàn bộ các tập tin và thư mục có trong Võ lâm truyền kỳ, chỉ để lại thư mục Data và Music

  • Bước 4: Giải nén và chép toàn bộ patch vừa mới tải ở trên về vào thư mục Võ lâm truyền kỳ, vào game và bắt đầu hành trình bôn tẩu giang hồ.

  Sửa Lỗi Không Vào Được Game

  • Trường hợp bị lỗi thiếu thư viện quý nhân sĩ có thể tải về các bản cài đặt ở đây để tiến hành sửa lỗi:
   Tên thư viện HĐH 32bit HĐH 64bit
   Microsoft Visual C++ 2005 Tai Xuong Tai Xuong
   Microsoft Visual C++ 2008 Tai Xuong Tai Xuong
   Microsoft Visual C++ 2012 Tai Xuong Tai Xuong
   Microsoft .NET Framework 2.0 Tai Xuong Tai Xuong
   
  VoLamPK.net