Bài viết | Võ Lâm JX

   

  SỰ KIỆN QUỐC KHÁNH 02/09

  (*) Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 21/08 - 24h00 ngày 09/09/2020.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 50 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
    
  (*) NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  (*) Nguyên Liệu
   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Túi Nguyên Liệu Đánh quái bản đồ"6 7 8 9" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Pháo Tiểu Sử dụng "Túi nguyên liệu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Pháo Trung Sử dụng "Túi nguyên liệu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Pháo Đại Sử dụng "Túi nguyên liệu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Dây Pháo Mua tại Hàng Rong "1 Vạn" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đấ
  Thuốc Pháo Mua tại Hàng Rong "1 Xu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đấ
  Băng Pháo Ngũ Sắc Thành Phẩm Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được 500 cái 

     
  (*) Công Thức

  (*) Nhận Mốc 500 Bằng Pháo Ngũ Sắc
   
  Vật Phẩm Số Lương Hạn Sử Dụng Tính Chất
  EXP 250.000.000 Cộng Dồn Mặc Định
  Ngựa 8x 1 Vĩnh Viễn Hên Xui
  Tẩy Tủy Kinh 1 Vĩnh Viễn Hên Xui
  Võ Lâm Mật Tịch 1 Vĩnh Viễn Hên Xui
  Lệnh Bài BOSS Tiểu 2 Vĩnh Viễn Hên Xui
  Lễ Bao Kim Phong 1 30 Ngày Hên Xui


  (*) Phần thưởng khi sử dụng Băng Pháo Ngũ Sắc
  • Nhận được 500.000 EXP cộng dồn
  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng
  Phi Tốc Hỗ trợ 1
  Đại Lực Hỗ trợ 1
  Bách Quả Lộ Hỗ trợ 1
  Tâm tâm tương ánh phù Đi nhà nghĩ với người yêu 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn 1
  Quế Hoa Tửu Sử dụng nhận được 20 điểm may mắn 1
  Phúc Duyên Tiểu Sử dụng nhận được 10 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Trung Sử dụng nhận được 20 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Đại Sử dụng nhận được 50 điểm phúc duyên 1
  Tử Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lam Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lục Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  THBT Hỗ trợ 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Sử dụng xóa điểm - % EXP 1
  Tiên Thảo Lộ 8h Sử dụng nhận được X2 EXP trong 8 tiếng 1
  Trang Bị Kim Phong Trang Bị Hoang Kim HSD 30 Ngày 1
  Thiết la hán Nhận được EXP random 1
  Ngựa 8x Hạn Sử Dụng 30 Ngày 1
  Lễ Bao Bí Kíp 90 Bi Kip 90 1

   

  Tú ML

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở