Bài viết | Võ Lâm JX


  Thời gian diễn ra:

  • Hoạt động hái quả Huy Hoàng sẽ diễn ra đều đặn từ vào 1 mốc giờ mỗi ngày:
   • 12h00, 12h10, 12h20
   • 22h00, 22h10, 22h20

  Cách thức tham gia:

  Tại các địa điểm luyện công sẽ xuất hiện Hạt Huy Hoàng truyền thuyết. Sau khi Hạt Huy Hoàng xuất hiện, Quý đồng đạo cần phải đợi đến khi quả chín mới có thể hái và hưởng thụ trái chín Huy Hoàng để gia tăng công lực.

  • Sau 5 phút Quả Huy Hoàng sẽ xuất hiện.
  • Sau khi quả xuất hiện, 10 giây sau mới có thể hái

  Quả Hoàng Kim

  Hạt Hoàng Kim Quả Hoàng Kim Nơi sinh trưởng Công dụng quả Hoàng Kim

  cayhuyhoang

  hathuyhoang

  Mỗi đợt xuất hiện 3 Quả

  Đóng  20.000.000 điểm kinh nghiệm

  Điều kiện tham gia và phần thưởng:

  Loại hạt Đẳng cấp người chơi Bản đồ - tọa độ Công dụng

  Quả Huy Hoàng (Cao)

  Cấp 120 trở lên Đóng
  Chết không mất EXP
  3.000.000 kinh nghiệm

  Quả Huy Hoàng (Trung)

  Cấp 80 - 119 Hoa Sơn Chiến
  187/187

  Chết không mất EXP
  2.000.000 kinh nghiệm

  Quả Huy Hoàng (Thấp)

  Cấp 40 - 79 Nghiệt Long Động
  233/209
  Điểm Thương Sơn
  189/154
  Thục Cương Sơn
  234/175

   
  500.000 kinh nghiệm

   

  Lưu ý:

  • Một ngày 1 nhân vật chỉ sử dụng được 5 Quả Huy Hoàng.
  • Một ngày 1 nhân vật chỉ sử dụng được 2 Quả Hoàng Kim.
  • Quả Huy Hoàng (Sơ), (Trung) và (Cao) có thể giao dịch, lập shop.
  • Đẳng cấp nhân vật không phù hợp thì không thể hái và sử dụng Quả Huy Hoàng ở cấp độ tương ứng
  • Nhân vật chữ trắng không thể tham gia hái quả nhưng vẫn có thể sử dụng quả để nhận kinh nghiệm.
  • Nếu đang trong thời gian chờ lượm quả mà nhân vật bị trọng thương thì nhân vật khác vẫn có thể hái được quả đó.
  • Hạn sử dụng Quả Huy Hoàng là 7 ngày kể từ khi bắt đầu hái quả.  Tú ML !
   

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở