Bài viết | Võ Lâm JX

  Nguyên Liệu cần :

  • 1 Lục Thủy Tinh
  • 1 Lam Thủy Tinh
  • 1 Tử Thủy Tinh
  • 1 Tinh Luyện Thạch ( Bảo Vật 50x )
  • 1 Ngũ Sắc Thạch ( Tham gia tiêu diệt BOSS thủy tặc đầu lĩnh có cơ hội nhận được )

  Tính chất :

  • Chỉ có tác dụng làm đẹp ngoài ra ko thay đổi thuộc tính hay mạnh hơn cho nhân vật 

  Tú ML

   

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở