Bài viết | Võ Lâm JX
  Hỗ trợ anh em mới chơi dễ hòa nhập với cộng đồng khóc tại Hồi Đó nên sẽ bán Mộc Nhân cho anh em luyện SKILL
  Đặc Điểm:
  • Bán Tại Bảo Vật : 3xu/cái
  • Thời gian biến mất 00h00 phút hằng ngày
  • Bảo trì định kỳ 16h00 ( 3 6 CN ) là mất
  • Máu 1.140.000 
  • Có hồi máu
  • Có thẻ thả 1 lúc 1000 cái tại 1 tọa độ
  Hình ảnh nhận dạng:
  Hình Ảnh Tên Gọi
  Mộc Nhân Lệnh

  Sử dụng :
  • Chuột phải 


  Thành Quả :
  Tú ML