Bài viết | Võ Lâm JX

  Thông báo lịch nghĩ tết 

  Từ ngày (02/02) đến (11/02) dương lịch

   

  Vào lúc 08h00 Ngày 02/02 ( 28/12 Âm lịch )

  Boss Sát Thủ ( Đóng )

  Phong Lăng Độ ( Đóng )

  Chiến Long Động ( Đóng )

  Tống Kim ( Mở )

  Liên Đấu - Đơn Đấu Tự Do ( Mở đăng ký - 08/02 bắt đầu đánh )

  Vào lúc 08h00 ngày 11/02 (07/01 Âm lịch) Mở hoạt động như sau:

  Boss Sát Thủ ( Mở)

  Phong Lăng Độ ( Mở )

  Chiến Long Động ( Mở )

  Tống Kim ( Mở )

  Vượt Ải ( Mở )

  Công Thành ( Mở )

  Liên Đấu ( Mở )

  Chúc mọi người đón năm mới thật vui vẽ và hạnh phúc !

   

  Tú ML

   

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở