Bài viết | Võ Lâm JX

  Thân gửi chư vị cao thủ!

  Giải đấu Võ Lâm Minh Chủ đã hoàn thành vòng Chung Kết của giải đấu Võ Lâm Minh Chủ. Các chư vị cao thủ cùng chúc mừng quán quân tại 3 máy chủ Thái Sơn - Hồi Xuân - Hồi Nhỏ !

  •  Dưới đây là Bảng xếp hạng của vòng chung kết Võ Lâm Minh Chủ của 3 máy chủ tại VOLAMPK.NET
  •  Thời gian và cách thức nhận thưởng vào lúc 17h00 Ngày 13/10/2020
   
  Hạng Tên Nhân Vật Phần Thưởng Số Lượng
  1 ĐK Lạnh @1
  • Tạc Tượng VLMC Tại 3 Máy Chủ
  • Càng Khôn Song Tuyệt Bội
  • Rương HKMP ( Random 2 Trong 10 Rương )
  • Xu
  • 60 Ngày
  • 1
  • 2
  • 20K
  2 HĐ Lee Lee
  • Nhất Kỷ Càng Khôn Phù
  • Rương HKMP ( Random 1 Trong 10 Rương )
  • Xu
  • 1
  • 1
  • 10K
  3 Em Nứng Quá
  • Nhất Kỷ Càng Khôn Phù
  • Xu
  • 1
  • 5K
  4 SonGoKu
  • Xu
  • 1k

  Tú ML
Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở