Bài viết | Võ Lâm JX

  Thời gian cập nhập

  • Sau bảo trì định kỳ vào ngày 27/10/20

  Thời gian & điều kiện

  • 20h00 - 20h15 - 20h30
  • Mỗi khung giờ xuất hiện 2 BOSS
  • Lập tức biến mất sau bảo trì.
  • Sau 15 phút kể từ lúc xuất hiện sẽ biến mất

  Vị trí ngẫu nhiên xuất hiện

  Mỗi lần xuất hiện 2 BOSS Hoàng Kim ngẫu nhiên trong 20 BOSS Hoàng Kim

  Và Xuất Hiện Map Chiến Long Động

  BOSS Bản Đồ

  Cổ Bách

  Huyền Giác Đại Sư

  Lam Y Y

  Đường Phi Yến

  Hà Linh Phiêu

  Yên Hiểu Trái

  Mạnh Thương Lương

  Gia Luật Tị Ly

  Đạo Thanh Chân Nhân

  Tuyền Cơ Tử

  Vương Tá ( Đóng )

  Huyền Nam Đại Sư  ( Đóng )

  Đường Bất Nhiễm ( Đóng )

  Bạch Doanh Doanh ( Đóng )

  Thanh Tuyệt Sư Thái ( Đóng )

  Hà Nhân Ngã ( Đóng )

  Đoan Mộc Duệ ( Đóng )

  Từ Đại Nhạc ( Đóng )

  Thanh Liên Tử ( Đóng )

  Chiến Long Động

  Thất Đại Thành Thị( Đóng )

  Phù Dung Động( Đóng )

  Nhạn Thạch Động( Đóng )

  Thanh Khê Động( Đóng )

  Phong Lăng Độ( Đóng )

  Khỏa Lang Động( Đóng )

  Vũ Lăng Động( Đóng )

  Phi Thiên Động( Đóng )

  Trường Bạch Sơn Bắc( Đóng )

  Vô Danh Động( Đóng )

  Sa Mạc 1( Đóng )

  Sa Mạc 2( Đóng )

  Sa Mạc 3( Đóng )

  Lưỡng Thủy Động( Đóng )

  Dương Trung Động( Đóng )

  Trường Bạch Sơn Nam( Đóng )

  Mạc Cao Quật( Đóng )

  Sa Mạc Địa Biểu( Đóng )

  Phần thưởng tiêu diệt BOSS

  Máy Chủ Cá nhận hoặc TEAM Đứng Gần BOSS
  Hồi Xuân 20.000.000 EXP 10.000.000 EXP
  Hồi Nhỏ 10.000.000 EXP 5.000.000 EXP

  Vật phẩm từ BOSS ( Hên Xui )

  Máy Chủ Phần thưởng (Hên Xui)
  Hồi Xuân - Hồi Nhỏ  Tẩy Tủy Kinh   Võ Lâm Mật Tịch
  Hồi Xuân - Hồi Nhỏ  Tử Thủy Tinh Lục Thủy Tinh
  Hồi Xuân - Hồi Nhỏ Lam Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Tạch
  Hồi Xuân - Hồi Nhỏ Thiết La Hán Bí Kiếp
  Hồi Xuân - Hồi Nhỏ Phi Phong Bàn Nhược Tâm Kinh
  Hồi Xuân - Hồi Nhỏ Rương Hoàng Kim ( Theo Phái )
  Hồi Xuân Nhất Kỷ Mảnh Hoàng Kim An Bang

  (*) Rương Hoàng Kim Môn Phái
   
  Môn Phái Trang Bị
  (*) Thiên Vương
  • Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp
  • Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
  • Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
  • Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
  • Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao
  • Ngự Long Tấn Phong Hộ yển
  (*) Thiếu Lâm
  • Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
  • Mộng Long Đạt Ma Tăng hài
  • Phục Ma Tử Kim Côn
  • Tứ Không Giáng Ma Đao
  (*) Đường Môn
  • Băng Hàn Giới Chỉ Phi Đao
  • Băng Hàn Huyền Y Thúc
  • Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
  • Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù
  • Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn
  • Sâm Hoang Phi Tinh Thúc Đái
  • Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán
  • Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa
  (*) Ngũ Độc
  • U Lung Kim Xà Phát Đái
  • U Lung Xích Yết Mật
  • U Lung Thanh Ngô Triền yêu
  • Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
  • Minh ảo U Độc ám Y
  • Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển
  • Chú Phược Phá giáp đầu hoàn
  • Chú Phược Diệt Lôi Cảnh
  • Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa
  (*) Nga Mi
  • Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
  • Vô Gian Thanh Phong Truy Y
  • Vô Ma Tử Khâm Cà Sa
  • Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
  • Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện
  • Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối
  (*) Thúy Yên
  • Tê Hoàng Phụng Nghi Đao
  • Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y 
  • Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
  • Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao
  • Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên
  (*) Cái Bang
  • Đồng Cừu Giáng Long Cái Y
  • Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
  • Địch Khái Lục Ngọc Trượng
  • Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ uyển
  (*) Thiên Nhẫn
  • Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương 
  • Ma Sát Tàn Dương Ảnh Huyết Giáp
  • Ma Hoàng Kim Giáp Khôi
  • Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái
  • Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên
  • Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý 
  (*) Võ Đang
  • Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào
  • Lăng Nhạc Hoàng Ngọc Bội
  • Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới
  • Cập Phong Chân Vũ Kiếm
  • Cập Phong Tam Thanh Phù 
  • Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm
  (*) Côn Lôn
  • Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
  • Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái
  • Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch
  • Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
  • Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái
  • Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
  • Vụ ảo Ki Bán phù chú

   

  Lưu Ý :

  • BOSS tính người kết thúc. Kết thúc lượm được hết

  Tú ML

   

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở