Bài viết | Võ Lâm JX

  Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 17/04 - 24h00 ngày 04/05/2020.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 50 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  Nguyên Liệu
   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Chiếc áo bị rách Tham gia hoạt động
  • Tống Kim
  • Dã Tẩu
  • Hoàn thành nhiệm vũ dã tẩu nhận được 2 cái
  • Hoàn thành liên tiếp 30 nv dã tẩu nhận được 30 cái
  • Tống kim 21h00 đạt 5000 điểm nhận được 30 cái
  Cuộn chỉ Đánh quái bản đồ"6 7 8 9" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Khuya Áo Đánh quái bản đồ"6 7 8 9" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Mảnh vải Đánh quái bản đồ"6 7 8 9" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Chiếc áo lính mới Thành Phẩm Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được 500 cái 

     
  Công Thức
  Nhận Mốc 500 chiếc áo lính mới

   
  Vật Phẩm Số Lương Hạn Sử Dụng Tính Chất
  EXP 150.000.000 Cộng Dồn Mặc Định
  Chiếu Dạ 1 Vĩnh Viễn Hên Xui
  Xích Thố 1 Vĩnh Viễn Hên Xui
  Ô Vân Đạp Tuyết 1 Vĩnh Viễn Hên Xui
  Dích Lô 1 Vĩnh Viễn Hên Xui
  Tuyệt Ảnh 1 Vĩnh Viễn Hên Xui
  Lễ Bao Kim Phong 1 30 Ngày Hên Xui


  Phần thưởng khi sử dụng chiếc áo lính mới
  • Nhận được 500.000 EXP cộng dồn
  • Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau
   
  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng
  Bách Quả Lộ Hỗ trợ 1
  Tâm tâm tương ánh phù Đi nhà nghĩ với người yêu 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn 1
  Quế Hoa Tửu Sử dụng nhận được 20 điểm may mắn 1
  Phúc Duyên Tiểu Sử dụng nhận được 10 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Trung Sử dụng nhận được 20 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Đại Sử dụng nhận được 50 điểm phúc duyên 1
  Tử Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lam Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lục Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  THBT Hỗ trợ 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Sử dụng xóa điểm - % EXP 1
  Tiên Thảo Lộ 8h Sử dụng nhận được X2 EXP trong 8 tiếng 1
  Trang Bị Kim Phong Trang Bị Hoang Kim HSD 30 Ngày 1
  Thiết la hán Nhận được EXP random 1

   

  Tú ML

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở