Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất


  (*) Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 12/01-> 23h59 - 30/01/2021.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 50 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  (*) NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị

  (*) Nguyên Liệu
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Túi Nguyên Liệu Tham gia hoạt động Nguồn gốc : Train quái bản đồ 6 7 8 9
  Mãng Cầu Sử dụng Túi Nguyên Liệu Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Trái Dừa Sử dụng Túi Nguyên Liệu Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Đu Đủ SSử dụng Túi Nguyên Liệu Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Trái Xoài Sử dụng Túi Nguyên Liệu Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Trái Sung Sử dụng Túi Nguyên Liệu Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Mâm Ngũ Quả Thành Phẩm  Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1000 cái

  (*) Công Thức


  (*) Khi Sử Dụng 1000 Vật Phẩm Sẽ Có Hội Nhận Được 1 Trong Các Vật Phẩm Sau
  • 1.000.000.000 EXP + Dồn
  Vật Phẩm Số Lương
  Lễ Bao Thiên Hoàng ( 1 Bộ ) 1 Sét Thiên Hoàng Vĩnh Viễn 1
  Nhất Kỹ Càng Khôn Phù - HSD 30 Ngày 1
  BOSS Triệu Hoán Phù ( HSD 7 Ngày ) 2
  Kim Bài ( Gọi BOSS Kim Quang ) - HSD 7 Ngày 2
  Lễ Bao Định Quốc ( 1 Bộ ) 1
  Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt 10
  Mảnh Hoàng Kim - An Bang Tinh Thạch Hạng Liên 5
  Mảnh Hoàng Kim - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ 5
  Mảnh Hoàng Kim - An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ 5
  Mảnh Hoàng Kim - An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội 5

  (*) Phần Thưởng 100 Bao Lì Xì
  • 50.000.000 EXP + Dồn
  • Giới hạn 1 nhân vật đổi 5 lần
   
  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Số Lượng
  Mảnh Hoàng Kim - An Bang Tinh Thạch Hạng Liên 10
  Nhất Kỷ ( 30 Ngày ) 1
  Lễ Bao Thiên Hoàng ( 1 Bộ ) 1
  BOSS Triệu Hoán Phù ( HSD 7 Ngày ) 2
  Tẩy Tuỷ Kinh 1
  Võ Lâm Mật Tịch 1
  Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt 20

  (*) Ghép Chữ Chúc Mừng Năm Mới
  • 200.000.000 EXP + Dồn
  • Giới hạn 1 nhân vật đổi 2 lần
   
  Hình Ảnh Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
  Đồ Phổ An Bang - An Bang Tinh Thạch Hạng Liên
  Đồ Phổ An Bang - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
  Đồ Phổ An Bang - An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ
  Đồ Phổ An Bang - An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
  Lễ Bao Nhu Tình ( 1 Bộ )
  Lễ Bao Hiệp Cốt ( 1 Bộ )
  Nhất Kỷ ( 30 Ngày )
  Phi Vân

  (*) Đua Tóp Pháo Hoa
  Hạng Phần Thưởng
  1
  • Bộ An Bang Max
  • Phi Vân ( vv )
  • Nhất Kỷ (30 Ngày )
  • Vòng Sáng Tóp 1 : SL 1000 + KTC 5 (60 Ngày)
  2
  • Bộ An Bang ( Random )
  • Phi Vân ( vv )
  • Nhất Kỷ (30 Ngày )
  • Vòng Sáng Tóp 2 : SL 500 (60 Ngày)

  (*) Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Mâm Ngũ Quả
  • 1.000.000 EXP + Dồn
  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng
  Lễ Bao Bí Kiếp 90 Sử dụng nhận random đc bí kiếp 9x 1
  Bách Quả Lộ Hỗ trợ 1
  Tâm tâm tương ánh phù Đi nhà nghĩ với người yêu 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn 1
  Quế Hoa Tửu Sử dụng nhận được 20 điểm may mắn 1
  Phúc Duyên Tiểu Sử dụng nhận được 10 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Trung Sử dụng nhận được 20 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Đại Sử dụng nhận được 50 điểm phúc duyên 1
  Tử Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lam Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lục Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  THBT Hỗ trợ 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Sử dụng xóa điểm - % EXP 1
  Tiên Thảo Lộ 8h Sử dụng nhận được X2 EXP trong 8 tiếng 1
  Thiết la hán Nhận được EXP random 1
  Mảnh An Bang Tinh Thạc Hạng Liên Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Tẩy Tuỷ Kinh Hỗ trợ 1
  Võ Lâm Mật Tịch Hỗ trợ 1
  Pháo Hoa Đua Tóp 1
  Bao Lì Xì Đổi Thưởng 1
  Chúc.Mừng.Năm.Mới Đổi Thưởng 1
  Tú ML
Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở