Bài viết | Võ Lâm JX


  (*) Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 10/11 -> 00h00 - 30/11/2020.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 50 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  (*) NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  (*) Nguyên Liệu
   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Hộp Quà 20-11 Tham gia hoạt động Đánh quái bản đồ 6 7 8 9
  Cây Bút Sử dụng Hộp Quà 20-11 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Giấy Trắng Sử dụng Hộp Quà 20-11 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Lọ Mực Sử dụng Hộp Quà 20-11 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Cuốn Sách Sử dụng Hộp Quà 20-11 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Hoa Tri Ân Thành Phẩm Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1000 cái
     
  (*) Công Thức 

   
  • Hồi Ức - Sử dụng Hoa Tri Ân nhận được 200.000 EXP
  • Hồi Ức - Nhận mốc 1000 Hoa Tri Ân nhận được 200.000.000 EXP
  (*) Khi Sử Dụng 1000 Vật Phẩm Sẽ Có Hội Nhận Được 1 Trong Các Vật Phẩm Sau
   
  Vật Phẩm Số Lương
  Đại Thành Bí Kiếp 90 1
  Võ Lâm Mật Tịch 1
  Tẩy Tuỷ Kinh 1
  Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt 5
  Ngựa 8x 1
  Lệnh Bài Gọi BOSS Tiểu 3

  (*) Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Hoa Tri Ân​
   
  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng
  Lễ Bao Bí Kiếp 90 Sử dụng nhận random đc bí kiếp 9x 1
  Bách Quả Lộ Hỗ trợ 1
  Tâm tâm tương ánh phù Đi nhà nghĩ với người yêu 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn 1
  Quế Hoa Tửu Sử dụng nhận được 20 điểm may mắn 1
  Phúc Duyên Tiểu Sử dụng nhận được 10 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Trung Sử dụng nhận được 20 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Đại Sử dụng nhận được 50 điểm phúc duyên 1
  Tử Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lam Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lục Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  THBT Hỗ trợ 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Sử dụng xóa điểm - % EXP 1
  Tiên Thảo Lộ 8h Sử dụng nhận được X2 EXP trong 8 tiếng 1
  Thiết la hán Nhận được EXP random 1
  Ngựa 8x  Hạn Sử Dụng 30 Ngày 1
  Trang Bị Kim Phong Hạn Sử Dụng 30 Ngày  
  Tôn - Sư - Trọng - Đạo
  Không thầy đố, Mày Làm Nên 1

  (*) Ghép 4 chữ Tôn Sư Trọng Đạo
  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Số Lượng
  Tẩy Tuỷ Kinh 2
  Võ Lâm Mật Tịch 2
   
  Tú ML
Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở