Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  (*) Đối tượng tham gia: Sẽ có chiến trường sơ cấp và trung cấp.

  • Sơ cấpngười chơi từ level 40 đến level 79 (Bản đồ Hoàng Sa Lâm)
  • Cao cấp: người chơi từ level 80 trở lên

  (*) Thời gian:

  STT

  Báo danh

  Bắt đầu

  1 12h50 - 12h59 13h00 - 14h00
  2 20h50 - 20h59 21h00 - 22h00

  (*) Báo danh:

  • Sử dụng Thần Hành Phù để di chuyển về điểm báo danh
  • Hoặc có thể tự di chuyển đến điểm báo danh:
   • Phe Tống: Từ phía Bắc thành Tương Dương
   • Phe Kim: Từ Chu Tiên Trấn
  Phần Thưởng Tóp Tuần ( Nhận Thưởng Vào Thứ 2 Đầu Tuần ) - Áp Dụng Tống Kim Cao Cấp
  • Tóp 1 2 3 sẽ nhận được danh hiệu
   • Vô Song Mảnh Đại Tướng
   • Vô Song Mảnh Phó Tướng
   • Vô Song Mảnh Thống Lĩnh

  (*) Phần Thưởng Tóp 10 Cao Cấp 
  • Áp dụng cho 2 khung giờ 13h00 và 21h00 
  Phần Thưởng Tóp 10 Tính Chất Số Lượng
  Thủy Tinh Ngẫu Nhiên 1
  Tinh Hồng Bảo Thạch Ngẫu Nhiên 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Ngẫu Nhiên 1
  Tiên Thảo Lộ (ĐB) Ngẫu Nhiên 1
  Quế Hoa Tửu Ngẫu Nhiên 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Ngẫu Nhiên 1
  Bách Quả Lộ Ngẫu Nhiên 1
  Thiết La Hán Ngẫu Nhiên 1
  Ngựa 80 ( HSD 7 Ngày ) Ngẫu Nhiên 1
  • Áp dụng cho 2 khung giờ 13h00 và 21h00 Áp Dụng Tống Kim Cao Cấp
  Phần Thưởng 6000 Điểm Tính Chất
  10.000.000 EXP Bên Thắng
  5.000.000 EXP Bên Thua

  (*) Phần thưởng cho Sơ Cấp và Cao Cấp
  • Áp dụng cho 2 khung giờ 13h00 và 21h00
  Phần Thưởng 3000 Điểm Tính Chất Công Dụng Số Lượng
  Huân chương tống kim Bên Thắng Sử dụng ngẫu nhiên nhận được : 1 2 3 Triệu EXP 3
  Huân chương tống kim Bên Thua Sử dụng ngẫu nhiên nhận được : 1 2 3 Triệu EXP 1
   
  (*) Đặc Biệt
  • Tống Kim 21h00 hằng ngày sẽ x2 điểm tích lũy
  • Mỗi ngày mỗi nhân vật đổi được 10.000.000 EXP từ điểm Tống Kim
  • 1 Điểm Tống Kim  = 500 EXP
  (*) Lưu ý:
  • Mỗi Máy Tính chỉ được tham gia 1 phe Tống hoặc Kim
  • Máu + Mana = 500 Lượng / Bình
  • Phí báo danh là 1 Vạn
  • Từ 0h00 thứ 2 hàng tuần, chư vị cần sử dụng điểm tích lũy Tống Kim nhận được từ tuần trước, trước khi báo danh trận đấu mới (Vì khi tiến hành báo danh thì sẽ reset điểm tích lũy về 0)

  Tú ML !

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở