Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất


  (*) Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 15/12 -> 23h59 - 28/12/2020.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 50 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  (*) NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  (*) Nguyên Liệu
   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Túi Giáng Sinh Tham gia hoạt động Nguồn gốc : Cây Thông Noel
  Nón Sử dụng Túi Giáng Sinh Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Áo Sử dụng Túi Giáng Sinh Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Khăn Sử dụng Túi Giáng Sinh Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Kẹo Sử dụng Túi Giáng Sinh Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Người Tuyết Đỏ Thành Phẩm  Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1000 cái

  (*) Cây Thông NOEL
  • Xuất Hiện : 00h00, 00h30, 11h,11h30, 12h30, 14h30,
   15h00, 16h30, 18h30, 20h30, 22h30
  • Bản Đồ : 8 Thôn Trấn
  • Số Lượng Cây : 32 Cây / Lần
  • Số Lượng Túi Giáng Sinh : 500 Túi / Cây
  • Khi kết thúc cây túi nguyên liệu sẽ add vào rương hành trang của người chơi
  • Cập nhật thêm Kiếm Túi Event - Tống Kim Kiếm Đủ 6000 Điểm - Kết Thúc Trận Nhận 500 Túi
  • Cập nhật thêm Kiếm Túi Event - Phong Lăng Độ - Bến 1 - Giết Boss Đại 1000 Túi và Boss Thường 500 Túi
  • Cập nhật thêm Kiếm Túi Event - Giết Boss Đại HKMP Nhận 1000 Túi/Con
    
  (*) Công Thức

  (*) Khi Sử Dụng 1000 Vật Phẩm Sẽ Có Hội Nhận Được 1 Trong Các Vật Phẩm Sau
  • 3.000.000.000 EXP
  Vật Phẩm Số Lương
  Lễ Bao An Bang  ( 1 Bộ ) 1
  Lễ Bao Định Quốc ( 1 Bộ ) 1
  Nhất Kỹ Càng Khôn Phù - HSD 30 Ngày 1
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1
  BOSS Triệu Hoán Phù ( HSD 7 Ngày ) 3
  Kim Bài ( Gọi BOSS Kim Quang ) - HSD 7 Ngày 3
  Ngựa Bôn Tiêu 1
  Hoàng Kim Lệnh  ( HSD 7 Ngày ) 1
  Tín Vật Môn Phái - HSD 30 Ngày 1
  Túi Trang Sức 1

  (*) Túi Trang Sức
  Trang Sức Tính Chất Hạn Sử Dụng Số Lượng
  Vũ Uy ( Trang Sức ) Sinh Khí + 30 30 Ngày 1
  Nhược Thuỷ ( Trang Sức ) Nội Công + 30 30 Ngày 1
  Trần Nhạc ( Trang Sức ) Sức Mạnh + 30 30 Ngày 1
  Yên Ba ( Trang Sức ) Thân Pháp + 30 30 Ngày 1
  Long Đảm ( Trang Sức ) Tăng Công Kích Kỹ Năng + 20% 30 Ngày 1
  Cuồng Lan ( Trang Sức ) Lực Công Kích + 2% 30 Ngày 1

  (*) Phần Thưởng 100 Lồng Đèn Giáng Sinh
   
  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Số Lượng
  Lễ Bao BOSS ( 2 BOSS HK + 2 BOSS KQ ) 1
  Huyền Chân Đơn ( 1ty5 EXP ) Có Cộng Dồn - 1 Tháng Ăn 1 Cái / Nhân Vật 1
  Mặt Nạ Chiến Trường ( HSD 14 Ngày ) 1
  Bảo Rương Vinh Diệu ( HSD 30 Ngày ) 1

  (*) Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Người Tuyết Đỏ
  • 2.000.000 EXP
  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng
  Lễ Bao Bí Kiếp 90 Sử dụng nhận random đc bí kiếp 9x 1
  Bách Quả Lộ Hỗ trợ 1
  Tâm tâm tương ánh phù Đi nhà nghĩ với người yêu 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn 1
  Quế Hoa Tửu Sử dụng nhận được 20 điểm may mắn 1
  Phúc Duyên Tiểu Sử dụng nhận được 10 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Trung Sử dụng nhận được 20 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Đại Sử dụng nhận được 50 điểm phúc duyên 1
  Tử Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lam Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lục Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  THBT Hỗ trợ 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Sử dụng xóa điểm - % EXP 1
  Tiên Thảo Lộ 8h Sử dụng nhận được X2 EXP trong 8 tiếng 1
  Trang Bị Định Quốc Trang Bị Hoang Kim 1
  Thiết la hán Nhận được EXP random 1
  Nguyên Liệu ÉP NGỰA  Dùng Để Ép Ngựa Phi Vân 1
  Mảnh An Bang Tinh Thạc Hạng Liên Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Mảnh An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội Thu thập đủ 100 mảnh có thể đổi được trang bị  1
  Đồ Phổ Hoàng Kim - An Bang Tinh Thạc Hạng Liên Trang Bị Hoang Kim 1
  Đồ Phổ Hoàng Kim - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ Trang Bị Hoang Kim 1
  Đồ Phổ Hoàng Kim - Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội Trang Bị Hoang Kim 1
  Đồ Phổ Hoàng Kim - An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ Trang Bị Hoang Kim 1
  Trang Bị Động Sát Trang Bị Hoang Kim - Tăng May Mắn 1
  Tẩy Tủy Kinh Tăng 5 điểm tiềm năng 1
  Võ Lâm Mật Tịch Tăng 1 điểm Kỹ năng 1
  Cống Nguyệt Phù Dung Tăng 5 điểm tiềm năng 1
  Phụng Quả Nguyệt Dung Tăng 1 điểm Kỹ năng 1
  Trang Bị Hồng Ảnh Hỗ trợ trian quái  1
  Phi Phong Tuyệt Thế HSD 7 Ngày  1
  Phi Phong Phá Quân HSD 7 Ngày  1
  Bí Kiếp Kỷ Năng 120 Hỗ trợ 1
  Đại Thành Bí Kiếp 12 _ 11 KILL Hỗ trợ 1
  Lễ Bao Thiên Hoàng Tăng May Mắn - 1 Bộ 1
  Mặt Nạ - Ông Già Noel ( Ngon vl ) - HSD 7 Ngày Tăng Sinh Lý 1
  Lồng Đèn Giáng Sinh Đổi Thưởng 1

   (*) Hoàng Kim Lệnh
  • NPC tiếp nhận " thợ rèn thần bí lâm an "
  • Dùng để đổi trang bị Hoàng Kim Môn Phái
  • Hạn sử dụng sau khi đổi trang bị là 15 ngày
  Môn Phái Trang Bị Hoàng Kim ( HSD 15 Ngày )
  Thiếu Lâm
  • Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
  • Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão
  • Phục Ma Tử Kim Côn
  • Phục Ma Phổ Độ Tăng hài
  • Tứ Không Giáng Ma Giới đao
  • Tứ Không Hộ pháp Yêu đái
  Thiên Vương
  • Hám Thiên Đại Nhãn Thần Chùy
  • Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
  • Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương
  • Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
  • Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao
  • Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn
  Đường Môn
  • Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
  • Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù 
  • Sâm Hoàng Phi Tinh Đoạt Hồn
  • Sâm Hoang KimTiền Liên Hoàn Giáp
  • Băng Hàn Đơn Giới Chỉ Phi Đao
  • Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
  • Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
  • Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán
  Ngũ Độc
  • Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
  • Minh ảo U Độc ám Y
  • Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù
  • Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển
  • U Lung Kim Xà Phát đái
  • U Lung Xích Yết Mật trang
  Nga Mi
  • Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
  • Vô Gian Phất Vân Ti đái
  • Vô Ma Ma Ni quán
  • Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
  • Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
  • Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
  • Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm quán
  Thúy Yên
  • Tê Hoàng Phụng Nghĩa Đao
  • Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
  • Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao
  • Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái
  Thiên Nhẫn
  • Ma Sát U Minh Thương
  • Ma Sát Tàn Dương Ánh Huyết Giáp
  • Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý
  • Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
  • Ma Hoàng Án Xuất Hổ Hạng Khuyên
  • Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc
  Cái Bang
  • Địa Khải Lục Ngọc Trượng
  • Địch Khái Triền Mãng yêu đái
  • Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
  • Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái
  Võ Đang
  • Cập Phong Chân Vũ Kiếm
  • Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm
  • Cập Phong Tam Thanh Phù
  • Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
  • Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng giới
  Côn Lôn
  • Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
  • Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái
  • Lôi Khung Hàn Tùng Băng Bách Quán
  • Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
  • Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
  • Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa
  Tú ML
Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở