Bài viết | Võ Lâm JX

  May mắn nhất là có được Lộc Xuân trong bàn tay, cơ hội vàng cho nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí ngay trong mùa Xuân 2020 này, bởi bất kỳ ai tham gia cũng đều có thể nhận lấy vô số Lộc Xuân mà khi mở ra sẽ là những bảo vật võ lâm... Hãy để những ngày đầu năm được đong đầy hành trang những kỳ trân dị bảo, để thời gian tiếp theo sẽ là chặng đường phiêu lưu, tranh hùng xưng bá đầy phấn khởi...

  Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 14/01 - 24h00 ngày 30/01/2020.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 60 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  Nguyên Liệu
   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Bao Lì Xì Đánh quái bản đồ"6 7 8 9" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Pháo Tiểu Nguồn gốc sử dụng Bao Lì Xì Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Pháo Trung Nguồn gốc sử dụng Bao Lì Xì Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Pháo Đại Nguồn gốc sử dụng Bao Lì Xì Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Phong Pháo Đại Đặc Biệt Thành Phẩm Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được 1000 cái
    
  Công Thức

  Nhận Mốc 1000 Phong Pháo Ngẫu Nhiên

   
  Vật Phẩm Số Lương Hạn Sử Dụng Tính Chất
  EXP 4.000.000.000 Cộng Dồn Mặc Định
  Bôn Tiêu 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Phiên Vũ 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Tín Vật Môn Phái 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Đá Vô Cực 1 30 Ngày Ngẫu Nhiên
  Hành Hiệp Lệnh 10 30 Ngày Ngẫu Nhiên
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1 30 Ngày Ngẫu Nhiên
  1 Bộ An Bang ( 4 Món ) 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên


  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng Phong Pháo Đại
  Nhận được 4.000.000 EXP mặc định
   
  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng
  Kim Nghiệm Cộng Dồn 4.000.000
  Tẩy Tủy Kinh Cộng 5 điểm tiềm năng 1
  Võ Lâm Mật Tịch Cộng 1 điểm kỹ năng 1
  Đại Lực Hoàn Hỗ trợ 1
  Phi Tốc Hoàn Hỗ trợ 1
  Bách Quả Lộ Hỗ trợ 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn 1
  Kim Nguyên Bảo Sử dụng nhận được 50 vạn lượng 1
  Phúc Duyên Tiểu Sử dụng nhận được 10 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Trung Sử dụng nhận được 20 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Đại Sử dụng nhận được 50 điểm phúc duyên 1
  Tử Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lam Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lục Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  THBT Hỗ trợ 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Sử dụng xóa điểm - % EXP 1
  Tiên Thảo Lộ 8h Sử dụng nhận được X2 EXP trong 8 tiếng 1
  Chân Đơn Kỹ Năng 120 Sử dụng tăng cấp 1 Kỹ năng 120
  • Mỗi ngày dùng đc 1 lần
  • Không cộng dồn % đang có
  • Sau khi sử dụng 24h train quái mới lên lại %
  1
  Trang Bị Thiên Hoàng Trang Bị Hoang Kim( Tăng May Mắn) 1
  Trang Bị Định Quốc Trang Bị Định Quốc 1
  Mặt Nạ Nguyên Soái X2 Điểm Tống Kim 1
  Máu Tống Kim Máu Tống Kim 2
  Đại Thành Bí Kiếp 90 Max Kill 90 1
  Lễ bao thiết la hán Sử dụng nhận 10 thiết la hán 1
  Mảnh Hoàng Kim An Bang Dùng để chế tạo trang bị An Bang 1
  Bí Kiếp 120 Sử dụng nhận được kỹ năng 120 1
  Thiên Sơn Tuyết Liên 120 Nhân vật lớn hơn 90 và nhỏ hơn 120 mới dc sử dụng
  • Sử dụng lên cấp 120.
  • 90 ăn vào lên 120
  • 119 ăn vào cũng lên 120
  1
  Mành Hoàng Kim Chế tạo trang bị HKMP 1
  Trang Bị Động Sát Tăng May Mắn 1
  Hành Hiệp Lệnh Gom đủ 100 HHL tới Hàng Rong đổi mảnh hoàng kim tùy chọn 1
  Mảnh Hoàng Kim Loại 100 Mảnh Chế tạo trang bị HKMP 1


  Mảnh Hoàng Kim

  Môn Phái Mảnh Hoàng Kim
  Thiếu Lâm
  • Mảnh Kim Ti Chính Hồng Cà Sa ( 1-> 6)
  • Mảnh Phục Ma Tử Kim Côn ( 1-> 9 )
  • Mảnh Tứ Không Giáng Ma Giới đao ( 1-> 9 )
  Thiên Vương
  • Mảnh Đại Nhãn Thần Chùy ( 1-> 9 )
  • Mảnh Bôn Lôi Toàn Long Thương ( 1-> 9 )
  • Mảnh Lượng Ngân Bảo Đao ( 1-> 9 )
  Đường Môn
  • Mảnh Hoa Vũ Mạn Thiên ( 1-> 9 )
  • Mảnh Thiên Ngoa Định Tâm Ngưng Phù (1 - >6)
  • Mảnh Phi Tinh Đoạt Hồn ( 1-> 9 )
  • Mảnh Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao ( 1-> 9 )
  • Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên ( 1-> 6)
  Ngũ Độc
  • Mảnh Minh ảo Tà Sát Độc Nhận ( 1-> 9 )
  • Mảnh Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù ( 1-> 6)
  • Mảnh U Lung Kim Xà Phát đái ( 1-> 6)
  Nga Mi
  • Mảnh Vô Gian ỷ Thiên Kiếm ( 1-> 9 )
  • Mảnh Tẩy Tượng Ngọc Khấu ( 1-> 6)
  Thúy Yên
  • Mảnh Tê Hoàng Phụng Nghĩa Đao ( 1-> 9 )
  • Mảnh Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao ( 1-> 9 )
  Thiên Nhẫn
  • Mảnh U Minh Thương (1-> 9)
  • Mảnh Ma Sát Tàn Dương Ánh Huyết Giáp (1 -> 6)
  • Mảnh Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý ( 1-> 6)
  Cái Bang
  • Mảnh Lục Ngọc Trượng ( 1-> 9 )
  • Mảnh Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển ( 1-> 6)
  Võ Đang
  • Mảnh Chân Vũ Kiếm ( 1-> 9 )
  • Mảnh Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội ( 1-> 6)
  • Mảnh Cập Phong Tam Thanh Phù (1 -> 6)
  Côn Lôn
  • Mảnh Thiên Niên Hàn Thiết ( 1-> 9 )
  • Mảnh Lôi Khung Hàn Tùng Băng Bách Quán ( 1-> 6)
  • Mảnh Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán ( 1-> 6)
   

  Mảnh Hoàng Kim Loại 100 Mảnh
   

  Môn Phái Mảnh Hoàng Kim
  Thiếu Lâm
  • Mảnh Hoàng Kim - Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
  Thiên Vương
  • Mảnh Hoàng Kim - Hám Thiên Hổ đầu Khẩn Thúc Uyển
  • Mảnh Hoàng Kim - Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
  • Mảnh Hoàng Kim - Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
  Đường Môn
  • Mảnh Hoàng Kim - Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp
  • Mảnh Hoàng Kim - Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc
  • Mảnh Hoàng Kim - Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý
  Ngũ Độc
  • Mảnh Hoàng Kim - U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý
  • Mảnh Hoàng Kim - Minh ảo U Độc ám Y
  Nga Mi
  • Mảnh Hoàng Kim - Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển
  • Mảnh Hoàng Kim - Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
  Thúy Yên
  • Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển
  • Mảnh Hoàng Kim - Bích Hải Linh Kim Ti Đái
  Thiên Nhẫn
  • Mảnh Hoàng Kim - Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển
  • Mảnh Hoàng Kim - Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện
  Cái Bang
  • Mảnh Hoàng Kim - Đồng Cừu Phi Long Đầu hoàn
  • Mảnh Hoàng Kim - Địch Khái Triền Mãng yêu đái
  Võ Đang
  • Mảnh Hoàng Kim - Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
  • Mảnh Hoàng Kim - Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội
  Côn Lôn
  • Mảnh Hoàng Kim - Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh thủ
  • Mảnh Hoàng Kim - Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi
  • Mảnh Hoàng Kim - Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa

  Tú ML