Bài viết | Võ Lâm JX

  Giáng Sinh về muôn nơi, cầu chúc nhân sĩ thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ luôn an bình và hạnh phúc. Không những thế, hy vọng quý nhân sĩ sẽ nhận được thật nhiều phần quà từ sự kiện Noel Yêu Thương... Nơi đây thể hiện ngạo thế của anh thư hào kiệt chốn võ lâm băng qua đại ngàn tìm đến NPC Cây Thông rực rỡ tại thành Tương Dương để tập trung nâng cấp sức mạnh cá nhân lên trình đặc biệt trong những ngày cuối cùng của năm 2019

  Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 27/12 - 24h00 ngày 10/01/2020.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 60 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  Nguyên Liệu
   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Hộp Quà Giáng Sinh Đánh quái bản đồ"6 7 8 9" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Cành Thông Nguồn gốc sử dụng Hộp Quà Giáng Sinh Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Cà Rốt Nguồn gốc sử dụng Hộp Quà Giáng Sinh Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Hoa Tuyết Nguồn gốc sử dụng Hộp Quà Giáng Sinh Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Nón Giáng Sinh Nguồn gốc sử dụng Hộp Quà Giáng Sinh Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Người Tuyết Thành Phẩm Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được 1000 cái
    
  Công Thức
  Nhận Mốc 1000 Người Tuyết Ngẫu Nhiên 
  Vật Phẩm Số Lương Hạn Sử Dụng Tính Chất
  EXP 3.000.000.000 Cộng Dồn Mặc Định
  Phi Vân 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Bôn Tiêu 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Tín Vật Môn Phái 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Đá Vô Cực 1 30 Ngày Ngẫu Nhiên
  Hành Hiệp Lệnh 10 30 Ngày Ngẫu Nhiên
  Kẹo Sữa 10 1 Ngày Ngẫu Nhiên
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1 30 Ngày Ngẫu Nhiên
  Thiên Sơn Tuyết Liên 125 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  1 Bộ An Bang ( 4 Món ) 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên


  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng Bánh Sinh Nhật
  Nhận được 2.000.000 EXP mặc định
   
  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng
  Kim Nghiệm Cộng Dồn 2.000.000
  Tẩy Tủy Kinh Cộng 5 điểm tiềm năng 1
  Võ Lâm Mật Tịch Cộng 1 điểm kỹ năng 1
  Đại Lực Hoàn Hỗ trợ 1
  Phi Tốc Hoàn Hỗ trợ 1
  Bách Quả Lộ Hỗ trợ 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn 1
  Kim Nguyên Bảo Sử dụng nhận được 50 vạn lượng 1
  Phúc Duyên Tiểu Sử dụng nhận được 10 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Trung Sử dụng nhận được 20 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Đại Sử dụng nhận được 50 điểm phúc duyên 1
  Tử Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lam Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lục Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  THBT Hỗ trợ 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Sử dụng xóa điểm - % EXP 1
  Tiên Thảo Lộ 8h Sử dụng nhận được X2 EXP trong 8 tiếng 1
  Chân Đơn Kỹ Năng 120 Sử dụng tăng cấp 1 Kỹ năng 120
  • Mỗi ngày dùng đc 1 lần
  • Không cộng dồn % đang có
  • Sau khi sử dụng 24h train quái mới lên lại %
  1
  Trang Bị Thiên Hoàng Trang Bị Hoang Kim( Tăng May Mắn) 1
  Trang Bị Định Quốc Trang Bị Định Quốc 1
  Mặt Nạ Nguyên Soái X2 Điểm Tống Kim 1
  Máu Tống Kim Máu Tống Kim 2
  Đại Thành Bí Kiếp 90 Max Kill 90 1
  Lễ bao thiết la hán Sử dụng nhận 10 thiết la hán 1
  Mảnh Hoàng Kim An Bang Dùng để chế tạo trang bị An Bang 1
  Bí Kiếp 120 Sử dụng nhận được kỹ năng 120 1
  Thiên Sơn Tuyết Liên 120 Nhân vật lớn hơn 90 và nhỏ hơn 120 mới dc sử dụng
  • Sử dụng lên cấp 120.
  • 90 ăn vào lên 120
  • 119 ăn vào cũng lên 120
  1
  Mành Hoàng Kim Chế tạo trang bị HKMP 1
  Trang Bị Động Sát Tăng May Mắn 1
  Hành Hiệp Lệnh Gom đủ 100 HHL tới Hàng Rong đổi mảnh hoàng kim tùy chọn 1
  Kẹo Sữa Đua Tóp ( HSD 1 Ngày ) 1


  Mảnh Hoàng Kim

  Môn Phái Mảnh Hoàng Kim
  Thiếu Lâm
  • Mảnh Kim Ti Chính Hồng Cà Sa ( 1-> 6)
  • Mảnh Phục Ma Tử Kim Côn ( 1-> 9 )
  • Mảnh Tứ Không Giáng Ma Giới đao ( 1-> 9 )
  Thiên Vương
  • Mảnh Đại Nhãn Thần Chùy ( 1-> 9 )
  • Mảnh Bôn Lôi Toàn Long Thương ( 1-> 9 )
  • Mảnh Lượng Ngân Bảo Đao ( 1-> 9 )
  Đường Môn
  • Mảnh Hoa Vũ Mạn Thiên ( 1-> 9 )
  • Mảnh Phi Tinh Đoạt Hồn ( 1-> 9 )
  • Mảnh Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao ( 1-> 9 )
  • Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên ( 1-> 6)
  Ngũ Độc
  • Mảnh Minh ảo Tà Sát Độc Nhận ( 1-> 9 )
  • Mảnh Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù ( 1-> 6)
  • Mảnh U Lung Kim Xà Phát đái ( 1-> 6)
  Nga Mi
  • Mảnh Vô Gian ỷ Thiên Kiếm ( 1-> 9 )
  • Mảnh Tẩy Tượng Ngọc Khấu ( 1-> 6)
  Thúy Yên
  • Mảnh Tê Hoàng Phụng Nghĩa Đao ( 1-> 9 )
  • Mảnh Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao ( 1-> 9 )
  Thiên Nhẫn
  • Mảnh U Minh Thương ( 1-> 9 )
  • Mảnh Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý ( 1-> 6)
  Cái Bang
  • Mảnh Lục Ngọc Trượng ( 1-> 9 )
  • Mảnh Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển ( 1-> 6)
  Võ Đang
  • Mảnh Chân Vũ Kiếm ( 1-> 9 )
  • Mảnh Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội ( 1-> 6)
  • Mảnh Cập Phong Tam Thanh Phù (1 -> 6)
  Côn Lôn
  • Mảnh Thiên Niên Hàn Thiết ( 1-> 9 )
  • Mảnh Lôi Khung Hàn Tùng Băng Bách Quán ( 1-> 6)
  • Mảnh Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán ( 1-> 6)
   

  Đua Tóp Kẹo Sữa

  Hạng Phần Thưởng
  1 1 Món Hoàng Kim MAX OPT + 1 Bôn Tiêu + 1 Sét AB Max
  2 1 Món HKMP Random + 1 Bôn Tiêu
  3 1 Sét An Bang random

  Tú ML