Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 10/11 - 24h00 ngày 30/11/2019.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 60 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  Nguyên Liệu
   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Giấy Trắng Đánh quái bản đồ"6 7 8 9" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Cây Bút
  Tham gia hoạt động
  • Tống Kim
  • BOSS đại
  • BOSS tiểu
  • Vượt Ải
  • Hoa Sơn
  • Phong Lăng Độ
  • Vận Tiêu Bang Hội
  Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Lọ Mực 2 Xu / cái  Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Cuốn Sách Thành Phẩm Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được 1000 cái
   
  Cây Bút

  Thông qua tham gia các tính năng như sau:

  Tính năng Điều kiện Phần thưởng Ghi chú
  Tống Kim Đạt được 1.000 điểm trở lên trong trận Tống Kim 10
  Cây Bút
  Nhận được 1 trong 2 phần thưởng khi trận Tống Kim kết thúc.
  Đạt được 3.000 điểm trở lên trong trận Tống Kim 30
  Cây Bút
  Vượt Ải Vượt qua ải 17 10
  Cây Bút
  Nhận được phần thưởng khi vượt qua ải 17.
  Vượt qua ải 28 30
  Cây Bút
  Nhận được phần thưởng khi vượt qua ải 28.
  Phong Lăng Độ Tiêu diệt 1 Thủy Tặc Đầu Lĩnh 20
  Cây Bút
  Nhận được phần thưởng khi tiêu diệt 1 Thủy Tặc Đầu Lĩnh.
  Tiêu diệt 1 Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh 30
  Cây Bút
  Nhận được phần thưởng khi tiêu diệt 1 Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh.
  Bos Tiểu Tiêu diệt 1 Boss Hoàng Kim 30
  Cây Bút
  Nhận được nguyên liệu khi tiêu diệt 1 Bss Hoàng Kim – Cá nhân tiêu diệt boss nhận được.
  Bss Đại Tiêu diệt 1 Boss Hoàng Kim 50
  Cây Bút
  Nhận được nguyên liệu khi tiêu diệt 1 Bss Hoàng Kim – Cá nhân tiêu diệt boss nhận được.
  Vận Tiêu Bang Hội Mỗi cá nhân 30
  Cây Bút
  Bang chiến thắng
  Hoa Sơn Loạn Chiến Người Chiến Thắng  100
  Cây Bút
  Người Chiến Thắng Hoa Sơn
    
  Công Thức
   
  Nhận Mốc 1000 Cuốn Sách Ngẫu Nhiên Nhận 1 Trong 6 vật phẩm sau
   
  Vật Phẩm Số Lương Hạn Sử Dụng Tính Chất
  EXP 2.000.000.000 Cộng Dồn Mặc Định
  Phi Vân 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Nhất Kỹ Càng Khôn Phù 1 30 Ngày Ngẫu Nhiên
  Lệnh Bài Gọi BOSS 2 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  An Bang Tinh Thạch Hạng Liên 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  An Bang Điền Hoàn Thạch Ngọc Bôi 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên


  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng CuônSách
  Nhận được 1.000.000 EXP mặc định
   
  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng
  Kim Nghiệm Cộng Dồn 1.000.000
  Tẩy Tủy Kinh Cộng 5 điểm tiềm năng 1
  Võ Lâm Mật Tịch Cộng 1 điểm kỹ năng 1
  Đại Lực Hoàn Hỗ trợ 1
  Phi Tốc Hoàn Hỗ trợ 1
  Bách Quả Lộ Hỗ trợ 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn 1
  Kim Nguyên Bảo Sử dụng nhận được 50 vạn lượng 1
  Phúc Duyên Tiểu Sử dụng nhận được 10 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Trung Sử dụng nhận được 20 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Đại Sử dụng nhận được 50 điểm phúc duyên 1
  Tử Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lam Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lục Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  THBT Hỗ trợ 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Sử dụng xóa điểm - % EXP 1
  Tiên Thảo Lộ 8h Sử dụng nhận được X2 EXP trong 8 tiếng 1
  Chân Đơn Kỹ Năng 120 Sử dụng tăng cấp 1 Kỹ năng 120
  • Mỗi ngày dùng đc 1 lần
  • Không cộng dồn % đang có
  • Sau khi sử dụng 24h train quái mới lên lại %
  1
  Trang Bị Thiên Hoàng Trang Bị Hoang Kim( Tăng May Mắn) 1
  Trang Bị Định Quốc Trang Bị Định Quốc 1
  Mặt Nạ Nguyên Soái X2 Điểm Tống Kim 1
  Máu Tống Kim Máu Tống Kim 2
  Đại Thành Bí Kiếp 90 Max Kill 90 1
  Lễ bao thiết la hán Sử dụng nhận 10 thiết la hán 1
  Mảnh Hoàng Kim An Bang Dùng để chế tạo trang bị An Bang 1
  Nến Hạnh Phúc X5 EXP khí đi train dành cho cấp nhỏ hơn 120 1
  Tín Vật Môn Phái Chuyển phái
  • Trong thời gian liên đấu ko thể chuyển phái
  1
  Thiên Sơn Tuyết Liên Nhân vật lớn hơn 90 và nhỏ hơn 120 mới dc sử dụng
  • Sử dụng lên cấp 120.
  • 90 ăn vào lên 120
  • 119 ăn vào cũng lên 120
  1
   
  Tú ML
Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở