Bài viết | Võ Lâm JX
  CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM


   

  Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 08/010 - 24h00 ngày 30/10/2019.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 60 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung Tâm Thất Đại Thành Thị

  Nguyên Liệu
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Túi nguyên liệu Đánh quái bản đồ 
  6,7,8,9x
  Khi nhặt được, click chuột phải để mở ra, sẽ chiếu theo tỷ lệ xuất hiện nguyên liệu
  Hoa hồng xanh Mở "Túi nguyên liệu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Hoa hồng trắng Mở "Túi nguyên liệu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Hoa hồng đỏ Mở "Túi nguyên liệu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Hoa hồng vàng Mở "Túi nguyên liệu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Giỏ Hoa Hồng Thành Phẩm Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được 1000 cái

  Hồng Ngũ Sắc
  Hình Ảnh Tính Chất Vị Trí

  Lick Chuột nhận Giỏ Hoa Hồng
  Mỗi cây chứa 500 Giỏ
  Mỗi lần Lick nhận được 1 Giỏ
  Yêu cầu : Phải F9 
  19h00 Hằng Ngày sẽ xuất hiện
  Ngẫu Nhiên Xuất Hiện 1 Trong 7 Thành

  Công Thức
   
  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng Giỏ Hoa Hồng
  Nhận được 1.000.000 EXP mặc định
   
  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng
  Kinh Nghiệm Mặc định 1.000.000 EXP
  Cống Nguyệt Phù Dung Cộng 5 điểm tiềm năng 1
  Phụng Nguyệt Quả Dung Cộng 1 điểm kỹ năng 1
  Tẩy Tủy Kinh Cộng 5 điểm tiềm năng 1
  Võ Lâm Mật Tịch Cộng 1 điểm kỹ năng 1
  Đại Lực Hoàn Hỗ trợ 1
  Phi Tốc Hoàn Hỗ trợ 1
  Bách Quả Lộ Hỗ trợ 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn 1
  Kim Nguyên Bảo Sử dụng nhận được 50 vạn lượng 1
  Phúc Duyên Tiểu Sử dụng nhận được 10 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Trung Sử dụng nhận được 20 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Đại Sử dụng nhận được 50 điểm phúc duyên 1
  Tử Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lam Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lục Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  THBT Hỗ trợ 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Sử dụng xóa điểm - % EXP 1
  Bí Kiếp 9x các phải Hỗ trợ 1
  Tiên Thảo Lộ 8h Sử dụng nhận được X2 EXP trong 8 tiếng 1
  Chân Đơn Kỹ Năng 90 Sử dụng tăng cấp 1 Kỹ năng 90
  (Mỗi ngày dùng đc 1 lần)
  Không cộng dồn % đang có
  1
  Trang Bị Thiên Hoàng Trang Bị Hoang Kim( Tăng May Mắn) 1
  Mặt Nạ Nguyên Soái X2 Điểm Tống Kim 1
  Kẹo Sữa Đua Tóp Bang Hội 1
  An Bang Tinh Thạch Hạng Liên (mini) Trang Bị Hoang Kim 1
  An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ (mini) Trang Bị Hoang Kim 1
  An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ (mini) Trang Bị Hoang Kim 1
  An Bang Điền Hoàn Thạch Ngọc Bôi (mini) Trang Bị Hoang Kim 1
  Máu Tống Kim Máu Tống Kim 2
  Đại Thành Bí Kiếp 90 Max Kill 90 1
  Mảnh An Ban Tinh Thạch Hạng Liên (1->6) Hợp thành trang bị hoàng kim 1
  Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch (1->6) Hợp thành trang bị hoàng kim 1
  Mảnh An Bang Điền Hoàn Thạch Ngọc Bội (1->6) Hợp thành trang bị hoàng kim 1
  Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ (1->6) Hợp thành trang bị hoàng kim 1
  Trang Bị Định Quốc Trang Bị Hoang Kim 1
  Cỏ tươi Ép ngựa Phi Vân 1
  Dây thừng Ép ngựa Phi Vân 1
  Roi ngựa Ép ngựa Phi Vân 1
  Yên ngựa Ép ngựa Phi Vân 1

  Mốc 1000 EVENT
  Vật Phẩm Số Lượng Hạng Sử Dụng Tính Chất
  EXP 500.000.000 Cộng Dồn Mặc Định
  Nhất Kỹ Càng Khôn Phù 1 30 ngày Ngẫu Nhiên
  Kẹo Sữa 10 1 Ngày Ngẫu Nhiên
  Lệnh Bài Gọi BOSS 2 30 Ngày Ngẫu Nhiên

  Đua Tóp Cá Nhân Kẹo Sữa
  Vật Phẩm Đua Tóp
  Kẹo Sữa
  Kết Thúc Đua Tóp Vào Lúc 23h59' 30/10/19
   
  Tham Gia Nộp Kẹo Ở Lễ Quan
   

   
  Xem Top
   
  Phần Thưởng Đua Top
   
  Tóp Phần Thưởng
  1 1 Bôn Tiêu + 1 Bộ An Bang Max
  2 1 Bôn Tiêu + 1 Bộ Định Quốc Max
  3 1 Bộ Sách ( TTK + VLMT )
  4 1 Bộ VLMT
  5 1 Bộ TTK
   
  Tú ML