Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  Mới đó thôi, vị Bang Chủ của làng game Lậu đã bước sang tuổi 1, chúc mừng VoLamPK và chúc cho tình hảo hữu của chính chúng ta mỗi ngày thêm gắn kết như ngày đầu. Tham gia vui chơi giải trí và chúc mừng nhau sum vầy, tình cảm luôn đong đầy. Trân trọng !
   

  Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 03/12 - 24h00 ngày 18/12/2019.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 60 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  Nguyên Liệu
   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Hộp Quà Đỏ Đánh quái bản đồ"6 7 8 9" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Kem Nguồn gốc sử dụng Hộp Quà Đỏ Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Nguồn gốc sử dụng Hộp Quà Đỏ Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Đường Tinh Nguồn gốc sử dụng Hộp Quà Đỏ Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Bột Mỳ Nguồn gốc sử dụng Hộp Quà Đỏ Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  SoCoLa Nguồn gốc sử dụng Hộp Quà Đỏ Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Sữa Tươi 1 Xu / cái Mua ở NPC Tổng Quan Sự Kiện
  Bánh Sinh Nhật Thành Phẩm Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được 1000 cái
    
  Công Thức
   

   
  Nhận Mốc 1000 Bánh Sinh Nhật Ngẫu Nhiên 
  Vật Phẩm Số Lương Hạn Sử Dụng Tính Chất
  EXP 2.000.000.000 Cộng Dồn Mặc Định
  Phi Vân 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Bôn Tiêu 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Tín Vật Môn Phái 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Nhất Kỹ Càng Khôn Phù 1 30 Ngày Ngẫu Nhiên
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1 30 Ngày Ngẫu Nhiên
  Thiên Sơn Tuyết Liên 125 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  1 Bộ An Bang ( 4 Món ) 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên


  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng Bánh Sinh Nhật
  Nhận được 2.000.000 EXP mặc định
   
  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng
  Kim Nghiệm Cộng Dồn 2.000.000
  Tẩy Tủy Kinh Cộng 5 điểm tiềm năng 1
  Võ Lâm Mật Tịch Cộng 1 điểm kỹ năng 1
  Đại Lực Hoàn Hỗ trợ 1
  Phi Tốc Hoàn Hỗ trợ 1
  Bách Quả Lộ Hỗ trợ 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn 1
  Kim Nguyên Bảo Sử dụng nhận được 50 vạn lượng 1
  Phúc Duyên Tiểu Sử dụng nhận được 10 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Trung Sử dụng nhận được 20 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Đại Sử dụng nhận được 50 điểm phúc duyên 1
  Tử Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lam Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lục Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  THBT Hỗ trợ 1
  Bàn Nhược Tâm Kinh Sử dụng xóa điểm - % EXP 1
  Tiên Thảo Lộ 8h Sử dụng nhận được X2 EXP trong 8 tiếng 1
  Chân Đơn Kỹ Năng 120
  Sử dụng tăng cấp 1 Kỹ năng 120
  • Mỗi ngày dùng đc 1 lần
  • Không cộng dồn % đang có
  • Sau khi sử dụng 24h train quái mới lên lại %
  1
  Trang Bị Thiên Hoàng Trang Bị Hoang Kim( Tăng May Mắn) 1
  Trang Bị Định Quốc Trang Bị Định Quốc 1
  Mặt Nạ Nguyên Soái X2 Điểm Tống Kim 1
  Máu Tống Kim Máu Tống Kim 2
  Đại Thành Bí Kiếp 90 Max Kill 90 1
  Lễ bao thiết la hán Sử dụng nhận 10 thiết la hán 1
  Mảnh Hoàng Kim An Bang Dùng để chế tạo trang bị An Bang 1
  Nến Hạnh Phúc X5 EXP khí đi train dành cho cấp nhỏ hơn 120 1
  Thiên Sơn Tuyết Liên 120
  Nhân vật lớn hơn 90 và nhỏ hơn 120 mới dc sử dụng
  • Sử dụng lên cấp 120.
  • 90 ăn vào lên 120
  • 119 ăn vào cũng lên 120
  1
  Mành Hoàng Kim Chế tạo trang bị HKMP 1
  Trang Bị Động Sát Tăng May Mắn 1


  Mảnh Hoàng Kim

  Môn Phái Mảnh Hoàng Kim
  Thiếu Lâm
  • Mảnh Kim Ti Chính Hồng Cà Sa ( 1-> 6)
  • Mảnh Phục Ma Tử Kim Côn ( 1-> 9 )
  • Mảnh Tứ Không Giáng Ma Giới đao ( 1-> 9 )
  Thiên Vương
  • Mảnh Đại Nhãn Thần Chùy ( 1-> 9 )
  • Mảnh Bôn Lôi Toàn Long Thương ( 1-> 9 )
  • Mảnh Lượng Ngân Bảo Đao ( 1-> 9 )
  Đường Môn
  • Mảnh Hoa Vũ Mạn Thiên ( 1-> 9 )
  • Mảnh Phi Tinh Đoạt Hồn ( 1-> 9 )
  • Mảnh Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao ( 1-> 9 )
  • Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên ( 1-> 6)
  Ngũ Độc
  • Mảnh Minh ảo Tà Sát Độc Nhận ( 1-> 9 )
  • Mảnh Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù ( 1-> 6)
  • Mảnh U Lung Kim Xà Phát đái ( 1-> 6)
  Nga Mi
  • Mảnh Vô Gian ỷ Thiên Kiếm ( 1-> 9 )
  • Mảnh Tẩy Tượng Ngọc Khấu ( 1-> 6)
  Thúy Yên
  • Mảnh Tê Hoàng Phụng Nghĩa Đao ( 1-> 9 )
  • Mảnh Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao ( 1-> 9 )
  Thiên Nhẫn
  • Mảnh U Minh Thương ( 1-> 9 )
  • Mảnh Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý ( 1-> 6)
  Cái Bang
  • Mảnh Lục Ngọc Trượng ( 1-> 9 )
  • Mảnh Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển ( 1-> 6)
  Võ Đang
  • Mảnh Chân Vũ Kiếm ( 1-> 9 )
  • Mảnh Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội ( 1-> 6)
  Côn Lôn
  • Mảnh Thiên Niên Hàn Thiết ( 1-> 9 )
  • Mảnh Lôi Khung Hàn Tùng Băng Bách Quán ( 1-> 6)
  • Mảnh Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán ( 1-> 6)

   

  Tú ML

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở