Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  Thời gian Update : 17h00 10/12/2019
  • Chạy AutoUpdate để vào game

  BOSS Quỷ Môn Quan
  • Thời gian : 22h30 
  • Thời gian tồn tại : 30 phút
  • Bản đồ xuất hiện : Chiến Long Động
  Phần Thưởng Mặc Định Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
  Võ Lâm Mật Tịch 1 : Võ Lâm Mật Tịch 2 Bôn Tiêu
  Tẩy Tủy Kinh 1 : Tẩy Tủy Kinh 2 Phi Vân
  3 Thủy Tinh Nhất Kỹ
  3 THBT Càng Khôn Song Tuyệt Bội
  EXP Cho Cả Bang Đứng Gần : 10.000.000 EXP Chân Đơn Kỹ Năng 120
     Đá Hoàn Mỹ ( Ép AB Hoàn Mỹ )

  Vận Tiêu Bang Hội
  Phần Thưởng Phần Thưởng
  20.000.000 EXP 15.000.000 EXP
  10.000.000 EXP 5.000.000 EXP
  Phúc Duyên Thủy Tinh
  Tinh Hồng Bảo Thạch Ngựa 8x
  Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh
  Võ Lâm Mật Tịch 2 Tẩy Tủy Kinh 2
  Chân Đơn Kỹ Năng 120 Thiên Sơn Bảo Lộ
  Tiên Thảo Lộ ĐB Bàn Nhược
  Thuốc Lag Bách Quả Lộ
  Nhất Kỹ Càng Khôn Phù Đá Vô Cực ( Trùng Luyện HK )
  Đá Hoàn Mỹ ( Ép AB Hoàn Mỹ )  

  Hoa Sơn
  Phần Thưởng Số Lượng
  KILL 1 Đối Thủ  2.000.000 EXP
  Tử Thủy Tinh 2
  Lục Thủy Tinh 2
  Lam Thủy Tinh 2
  Tinh Hồng Bảo Thạch 6
  Võ Lâm Mật Tịch 1
  Tẩy Tủy Kinh 1
  Lệnh Bài Gọi BOSS Câp 1 20
  EXP 20.000.000 EXP
  Tiền Vạn 9 vạn * ( Số người tham gia )
  Đá Hoàn Mỹ ( Ép AB Hoàn Mỹ ) 1

  BOSS Đại
  Phần Thưởng Phần Thưởng
  KILL BOSS : 20.000.000 EXP Đứng Gần : 10.000.000 EXP
  An Bang Đinh Quốc
  Hoàng Kim Môn Phái Thủy Tinh
  Tinh Hồng Bảo Thạch Thuốc Lag
  Võ Lâm Mật Tịch  Tẩy Tủy Kinh
  Võ Lâm Mật Tịch  2 Tẩy Tủy Kinh 2
  Đá Hoàn Mỹ ( Ép AB Hoàn Mỹ )  

  Phong Lăng Độ
  • Bến 1
  BOSS Đại Thủy Tặc BOSS Thủy Tặc
  KILL BOSS : 10.000.000 EXP KILL BOSS : 5.000.000 EXP
  Đứng Gần : 5.000.000 EXP Đứng Gần : 3.000.000 EXP
  Phúc Duyên Thủy Tinh
  Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
  Tinh Hồng Bảo Thạch Tẩy Tủy Kinh
  Tẩy Tủy Kinh 2 Võ Lâm Mật Tịch
  Võ Lâm Mật Tịch 2 Lệnh Bài BOSS Cấp 1
  Chân Đơn Kỹ Năng 120 Đá Hoàn Mỹ ( Ép AB Hoàn Mỹ )
  Đá Vô Cực ( Trùng Luyện HK )  
  Kim Nguyên Bảo  
  Lệnh Bài BOSS Cấp 1  
  Nhất Kỹ Càng Khôn Phù  
  Ngựa 8x  
  Đá Hoàn Mỹ ( Ép AB Hoàn Mỹ )  
  • Bến 2
  BOSS Đại Thủy Tặc BOSS Thủy Tặc
  KILL BOSS : 5.000.000 EXP KILL BOSS : 3.000.000 EXP
  Đứng Gần : 3.000.000 EXP Đứng Gần : 1.000.000 EXP
  Phúc Duyên Thủy Tinh
  Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
  Tinh Hồng Bảo Thạch Tẩy Tủy Kinh
  Tẩy Tủy Kinh 2 Võ Lâm Mật Tịch
  Võ Lâm Mật Tịch 2 Lệnh Bài BOSS Cấp 1
  Chân Đơn Kỹ Năng 120  
  Kim Nguyên Bảo  
  Lệnh Bài BOSS Cấp 1  
  Ngựa 8x  
  • Bến 3
  BOSS Đại Thủy Tặc BOSS Thủy Tặc
  KILL BOSS : 3.000.000 EXP KILL BOSS : 2.000.000 EXP
  Đứng Gần : 1.000.000 EXP Đứng Gần : 500.000 EXP
  Phúc Duyên Thủy Tinh
  Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
  Tinh Hồng Bảo Thạch Tẩy Tủy Kinh
  Tẩy Tủy Kinh 2 Võ Lâm Mật Tịch
  Võ Lâm Mật Tịch 2 Lệnh Bài BOSS Cấp 1
  Chân Đơn Kỹ Năng 120  
  Kim Nguyên Bảo  
  Lệnh Bài BOSS Cấp 1  
  Ngựa 8x  
  Quả Huy Hoàng - Hoàng Kim
  Quả Huy Hoàng Cao Quả Hoàng Kim
  5.000.000 50.000.000 EXP
   
  Tú ML
Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở