Bài viết | Võ Lâm JX

  Phi Vân vốn là loài chiến mã rất mực trung thành, sở hữu uy lực "cưỡi mây đạp gió" di chuyển thần thần tốc, mang đến sự dũng mãnh với nguồn thần lực dồi dào giúp chủ nhân của chúng tung hoành ngang dọc chiến trường chiến thắng vạn trận, tựa như "hổ mọc thêm cánh"!

  Tuy nhiên, đã từ rất lâu loài chiến mã này ít người thuần hóa được chúng bởi công thức đã bị thất truyền. Nay đột nhiên có lời tương truyền Thuần Hóa Mã Đại Sư tại Nam Nhạc Trấn đã tìm ra bí phổ để thuần hóa chiến mã Phi Vân, hãy nhanh chóng lên đường tầm phổ!

  Thời gian và đối tượng tham gia

  • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 08/10/2019.
  • Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.
  NPC Liên Quan
  Hình Ảnh Vị Trí
  199/200 Tương Duong

  Công Thức :
  • 1 Ngựa 8x
  • 1 Rơi Ngựa
  • 5 Cỏ Tươi
  • 5 Dây Thừng
  • 1 Yên Ngựa
  • 2 Lam Thủy Tinh
  • 2 Tử Thủy Tinh
  • 2 Lục Thủy Tinh
  • 1000 vạn
  Thành công
  • Nhận được 1 chú Ngựa Phi Vân
  Thât bại
  • Giữ lại ngựa 8x
  • 1 Rơi Ngựa ( Mất )
  • 5 Cỏ Tươi ( Mất )
  • 5 Dây Thừng ( Mất )
  • 1 Yên Ngựa ( Mất )
  • 2 Lam Thủy Tinh ( Mất )
  • 2 Tử Thủy Tinh ( Mất )
  • 2 Lục Thủy Tinh ( Mất )
  • 1000 vạn ( Mất )
  Chú Ý : Tỷ Lệ Thành Công 10%
  Tú ML