Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  NPC Liên Quan:

  • Thợ rèn thần bí Lâm An
  Công Thức
  • Mảnh trang bị hoàng kim ( số lượng 1 đến 6 hoặc 1 đến 9 )
  • 2 Tử Thủy Tinh
  • 2 Lục Thủy Tinh
  • 2 Lam Thủy Tinh
  • 2 Tinh Hồng Bảo Thạch
  • 1000 Vạn
  Thất Bại
  • Giữ lại Mảnh Hoàng Kim
  • 2 Tử Thủy Tinh ( Mất )
  • 2 Lục Thủy Tinh ( Mất )
  • 2 Lam Thủy Tinh ( Mất )
  • 2 Tinh Hồng Bảo Thạch ( Mất )
  • 1000 Vạn ( Mất )
  Tỷ Lệ
  • Thành công 30%
  Tú ML
Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở