Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  [Hoàn Mỹ] An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ
  • 20 Đá Hoàn Mỹ
  • 5 Luc Thủy Tinh
  • An Bang Cúc Hoa Thạch Giới Chỉ
  • Giữ nguyên thuộc tính ban đầu. Sinh lực random từ 80 - 160
  [Hoàn Mỹ] An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
  • 20 Đá Hoàn Mỹ
  • 5 Lục Thủy Tinh
  • An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
  • Giữ nguyên thuộc tính ban đầu. Sinh lực random từ 80 - 160
  [Hoàn Mỹ] An Bang Tinh Thạch Hạng Liên
  • 20 Đá Hoàn Mỹ
  • 5 Tử Thủy Tinh
  • An Bang Tinh Thạch Hạng Liên
  • Giữ nguyên thuộc tinh ban đầu. Kháng Lôi random từ 5 - 12
  [Hoàn Mỹ] An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
  • 20 Đá Hoàn Mỹ
  • 5 Tử Thủy Tinh
  • An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
  • Giữ nguyên thuộc tính ban đầu. KTC random từ 3 - 5
  Lưu Ý : 
  • Chế tạo tại thờ rèn thần bí Lâm An
  • An Bang Mini ko ép được
  Tú ML
Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở