Bài viết | Võ Lâm JX

  Giáng Sinh về muôn nơi, cầu chúc nhân sĩ thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ luôn an bình và hạnh phúc. Không những thế, hy vọng quý nhân sĩ sẽ nhận được thật nhiều phần quà từ sự kiện Noel Yêu Thương... Nơi đây thể hiện ngạo thế của anh thư hào kiệt chốn võ lâm băng qua đại ngàn tìm đến NPC Cây Thông rực rỡ tại thành Tương Dương để tập trung nâng cấp sức mạnh cá nhân lên trình đặc biệt trong những ngày cuối cùng của năm 2019

  Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 29/12 - 24h00 ngày 15/01/2020.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 60 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  Nguyên Liệu
   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Hộp Quà Giáng Sinh Thu Thập Từ Cây Giáng Sinh Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Cành Thông Nguồn gốc sử dụng Hộp Quà Giáng Sinh Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Cà Rốt Nguồn gốc sử dụng Hộp Quà Giáng Sinh Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Hoa Tuyết Nguồn gốc sử dụng Hộp Quà Giáng Sinh Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Nón Giáng Sinh Nguồn gốc sử dụng Hộp Quà Giáng Sinh Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Người Tuyết Thành Phẩm Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được 500cái

  Thu Thập Hộp Quà Giáng Sinh
  • Vào đầu mỗi giờ sẽ xuất hiện 3 Cây Thông
  • Mỗi cây thông chứa 2000 Hộp Quà
  • Xuất Hiện random ở 7 thành thị   
  Công Thức

  Nhận Mốc 500 Người Tuyết Ngẫu Nhiên 
   
  Vật Phẩm Số Lương Hạn Sử Dụng Tính Chất
  Lệnh Bài Gọi BOSS 2 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Kẹo Sữa 10 1 Ngày Ngẫu Nhiên
  Bôn Tiêu 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Hoàng Kim Bảo Rương 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên


  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng Người Tuyết
   
  Phần Thưởng Tính Chất Số Lượng
  Tẩy Tủy Kinh Cộng 5 điểm tiềm năng 1
  Võ Lâm Mật Tịch Cộng 1 điểm kỹ năng 1
  Đại Lực Hoàn Hỗ trợ 1
  Phi Tốc Hoàn Hỗ trợ 1
  Bách Quả Lộ Hỗ trợ 1
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử dụng nhận được 10 điểm may mắn 1
  Kim Nguyên Bảo Sử dụng nhận được 50 vạn lượng 1
  Phúc Duyên Tiểu Sử dụng nhận được 10 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Trung Sử dụng nhận được 20 điểm phúc duyên 1
  Phúc Duyên Đại Sử dụng nhận được 50 điểm phúc duyên 1
  Tử Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lam Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  Lục Thủy Tinh Hỗ trợ 1
  THBT Hỗ trợ 1
  Mặt Nạ Nguyên Soái X2 Điểm Tống Kim 1
  Máu Tống Kim Máu Tống Kim 2
  Huyền Tinh Cấp 5 Ép Đồ 1
  Huyền Tinh Cấp 6 Ép Đồ 1
  Trang Bị An Bang Trang Bị Hoàng Kim 1
  Trang Bị Định Quốc Trang Bị Hoàng Kim  
  Trang Bị Động Sát Tăng May Mắn 1
  Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa Ép Ngựa 1
  Hoàng Kim Bảo Rương Sử dụng ngẫu nhiên nhận dc 1 HKMP 1


   

   

  Đua Tóp Kẹo Sữa Ở Lễ Quan

  Hạng Phần Thưởng
  1 1 Bộ An Bang MAX + 1 Hoàng Kim  Bảo Rương
  2 1 Bộ An Bang MAX
  3 5000 Tiền Đồng

  Tú ML