Bài viết | Võ Lâm JX
  Ngày Update 
  • 17h00 13/12/2019
  Tham Gia Hoạt Động Nhận Lệnh Bài BOSS Cấp 1

  Phong Lăng Độ
  • Giết BOSS ngẫu nhiên nhận được 5 lệnh bài BOSS cấp 1
  BOSS Đại Hoàng Kim
  • KILL BOSS rơi ra 10 lệnh bài BOSS cấp 1
  BOSS Tiểu
  • KILL BOSS rơi ra 5 lệnh bài BOSS cấp 1
  BOSS Sát Thủ
  • Ngẫu nhiên rơi ra 1 lệnh bài BOSS cấp 1
  Tống Kim
  • Tích Lũy 6000 điểm ngẫu nhiên nhận được 5 lệnh bài BOSS cấp 1
  Lệnh bài BOSS cấp 1
  • Đồ Xanh cấp 5
  • Thủy tinh
  • THBT
  Lệnh Bài BOSS cấp 2
  • Thủy Tinh
  • THBT
  • Tẩy Tủy Kinh
  • Võ Lâm Mật Tịch
  • Nhất Kỹ Càng Khôn Phù
  • An Bang
  • Định Quốc
  • Hoàng Kim Bảo Rương
  • Đồ Xanh Cấp 10
  Nâng Cấp Lệnh Bài Cấp 2
  • NPC Hàng Rong
  • 1 Lệnh Bài Cấp 1 + 10 Xu
  • Tỷ Lệ Thành Công 50%
  • Thất bại mất hết
  Tú ML