Bài viết | Võ Lâm JX

   

  Vào một ngày tháng 4, nắng vàng trời đẹp, Võ Lâm Truyền Kỳ cũng nhẹ nhàng ra mắt Sự Kiện Tháng 4, nơi đó quý Bang hội đang chuẩn bị cho những trận đấu thư hùng trên đấu trường Tống Kim thì có thể tìm ra cho mình
  được những vật phẩm giá trị.
  Nhẹ nhàng vậy thôi nhưng Sự Kiện Tháng 4 sẽ đem lại rất nhiều điều đặc biệt cho nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ, hãy chơi và cảm nhận! Chúc quý nhân sĩ luôn vui vẻ với những giây phút giải trí của mình.

  • Thời Gian diễn ra : 08h00 - 12/04/19 ( Nhớ cập nhập AutoUpdate trước khi vào game )
  • Thời gian kết thúc : 23h59 - 10/05/19

  Vật phẩm liên quan :

  Vật Phẩm Cách có được Hình ảnh Ghi chú
  Túi nguyên liệu Thu thập từ "Tú MyLove" Khi nhặt được, click chuột phải để mở ra, sẽ chiếu theo tỷ lệ xuất hiện nguyên liệu
  Khuy áo Mở "Túi nguyên liệu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Cuộn chỉ Mở "Túi nguyên liệu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Mảnh vãi Mở "Túi nguyên liệu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Chiếc áo lính mới Ghép tại NPC "Thợ May" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất

   

  NPC Liên quan

  NPC : Thợ May Tú ML

  Vị Trí : Trung tâm thất đại thành thị

  Tú MyLove

  • Thời gian xuất hiện : Đầu mỗi giờ trong ngày sẽ xuất hiện (Trừ 20h00 và 21h00)
  • Bản đồ xuất hiện : Biện Kinh
  • Số Lượng xuất hiện : Mỗi giờ xuất hiện 3 NPC
  • Tọa Độ : 197,203 - 190,205 - 200,213
  • Công Dụng : Mỗi NPC sẽ cho thu thập 2000 Túi Nguyên Liệu
  • Thời gian tồn tại : 30 phút
  • Nhân vật thu thập Túi : Đã tham gia môn phái, lúc thu thập sẽ tự chuyển sang trạng thái chiến đấu

  Công thức

  Công Thức Thành Phẩm

  2 Khuy áo + 2 Cuộn chỉ + 2 Mảnh vãi + 2 Xu

  Chiếc áo lính mới
  Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được 500 áo

   

  • Nhận Mốc 500 Chiếc áo lính mới

  Ngẫu nhiên nhận được 1 trong 6 vật phẩm sau :

  Vinh Diệu Chi Y

  Tinh Chuẩn Chi Nga

  Đá Vô Cực ( HSD 30 ngày )

  Bôn Tiêu

  Phi Vân

  Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường

   

  • Phần Thưởng Sử Dụng Chiếc áo lính mới

  Máu Tống Kim x2

  Đại Lực , Phi Tốc

  Phúc Duyên Tiểu

  Phúc Duyên Trung

  Phúc Duyên Đại

  Bàn Nhược Tâm Kinh

  Đại Xá PK

  Bí Kiếp 9x

  Thủy Tinh

  Tinh Hồng Bảo Thạch

  Phúc Lợi Đơn [ Thần mã ]

  Phúc Lợi Đơn [ Hiệp Cốt ]

  Phúc Lợi Đơn [ Nhu Tình ]

  Phúc Lợi Đơn [ Định Quốc ]

  Phúc Lợi Đơn [ An Bang ]

  Tẩy Tủy Kinh

  Võ Lâm Mật Tịch

  Cống Nguyệt Phù Dung

  Phụng Nguyệt Quả Dung

  Mặt nạ chiến trường (x3 Tống Kim và Kỹ năng + 1)

  Ngựa 8x

  Đại Thành 120 - Quyển 1

  Đại Thành 120 - Quyển 2

  Đại Thành 120 - Quyển 3

  Đại Thành 120 - Quyển 4

  Bí Kiếp 120

  Chân Đơn Kỹ Năng 120

  Đại Thành Bí Kiếp 120

  Ngựa Phi Vân

  Trang Bị Định Quốc

  Trang Bị An Bang

  Túi Hoàng Kim

  Bảo Rương An Bang

  Túi Nguyên Liệu ABHM

  Ngọc Tam Sắc

  Càn Khôn Song Tuyệt Bội ( HSD 30 ngày )

  Roi Ngựa

  Cỏ Tươi

  Yên Ngựa

  Dây Thừng

  Động Sát Bạch Kim Điêu Long Giới

  Động Sát Bạch Kim Càn Khôn Bội

  Động Sát Bạch Kim Tú Phụng Giới

  Động Sát Phỉ Thúy Ngọc Hạng Liên

  Chú Ý : Mang 2 món Vinh Diệu Chi Y và Tinh Chuẩn Chi Nga sẽ kích được hết trang bị trên người 

   

  Tú ML

   

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở