Bài viết | Võ Lâm JX

  ĐUA NGỰA LƯỢM LÚA

  Tất cả nhân vật tham gia vào trường đua sẽ không sử dụng được kỹ năng và tốc độ di chuyển sẽ đưa tất cả về 10 như nhau hết.

  Trên đường đua sẽ xuất hiện item ( Đạo Cụ Hỗ Trợ ) sau khi nhặt xong sẽ rơi vào rương hành trang. Sử dụng nó để cản đường của đối phương

  Đường đua ngựa

  Cách thức tham gia

  Trong Tuần ADM Tú ML sẽ chọn ra 1 ngày để anh em đua chơi giải trí chứ ko mở liên tục 

  Báo danh : NPC Đua Ngựa tại Trung Tâm Dương Châu

  Phí báo danh : 10 xu

  Thời gian chờ : 10 phút 

  Thời gian báo danh : 19h20

  Thời gian chính chính đua 19h30

  Thời gian kết thúc đua : 20h00

  Bước 1 : Gặp NPC Đua Ngựa 

  Bước 2 : Vào Khu Vực Chờ

  Bước 3 : Vào đường đua

  Bước 4 : Về đích

   

  Phần Thưởng :

  Hạng 1: 300 Xu + 1 Năng động lễ bao

  Hạng 2 : 200 Xu + 1 Năng động lễ bao

  Hạng 3 : 100 Xu + 1 Năng động lễ bao

  Hạng 4 : 90 Xu + 1 Năng động lễ bao

  Hạng 5 : 80 Xu + 1 Năng động lễ bao

  Hạng 6 : 70 Xu + 1 Năng động lễ bao

  Hạng 7 : 60 Xu + 1 Năng động lễ bao

  Hạng 8 : 50 Xu + 1 Năng động lễ bao

  Hạng 9 : 40 Xu + 1 Năng động lễ bao

  Hạng 10 : 30 Xu + 1 Năng động lễ bao

  Hạng 11 đến 500 : 1 Năng động lễ bao

   

  Tú ML

   

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở