Bài viết | Võ Lâm JX

  Thời gian và đối tượng tham gia

  • Thời gian diễn ra: 20h00 các thứ 3 , 5 , 7
  • Đối tượng: Nhận vật có cấp độ từ 80 trở lên.
  • Phí báo danh : 30 vạn lượng 
  • Nhân vật chết có thể vào lại và số tiền báo danh sẽ tăng lên theo số lần chết

  NPC báo danh

  Báo Danh Đấu Bò
  Vị trí : Lâm An Đông (202/202)


  Các Loại Bò Tót

  Bò Tót Tên Bò Kỹ Năng Sức Mạnh
  Bò Trắng
  SKILL Lửa
  Mạnh Nhất
  Bò Đen
  SKILL Hoa
  Mạnh Nhì
  Bò Vàng
  SKILL BOOM
  Yếu Nhất

  Thể lệ cuộc chơi
  • Mỗi 1 trận đánh chỉ có thể tham gia 100 người.
  • Một người ngẫu nhiên sẽ biến thân thành 1 trong 3 con Bò Tót  và những người khác sẽ tìm Bò Tót đễ giết
  • Trong quá trình chiến đấu khi tiêu diệt đc Bò Tót sẽ nhận đc các rương vật phẩm giá trị rơi ra quanh đảo 
  • Nếu trong thời gian chiến đấu Bò Tót ko chết thì sẽ đc chuyển đổi cho người chơi khác.
  • Nhân vật bị chết có thể vào lại nhưng phí báo danh sẽ tăng lên theo số lần chết
  • Phần thưởng top sẽ được phân loại như sau
   • 1. Người biến thân thành Bò Tót giết đc nhiều người nhất
   • 2. Người đánh dame nhiều nhất vào Bò Tót
   • 3. Người hoá Bò Tót nhiều lần và ko bị đánh chết
   • 4. Người giết Bò Tótcuối cùng
   • 5. Bò Tót sống sót cuối cùng

  Phần Thưởng 5 loại là như nhau :

  • 20 Viên Kim Nguyên Bảo
  • 200 Xu
  • Danh Hiệu : Dũng Sỹ Diệt Bò ( HDS 2 ngày )
  • Mặt Nạ Chiến Trường ( HSD 2 ngày )
  • FF Vương ( HSD 2 Ngày )
   
  Tú ML
Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở