Bài viết | Võ Lâm JX

  Đại Chiến Phong Lăng Độ Tại Võ Lâm PK 

  Thời gian diễn ra:

  • Vào đầu mỗi giờ chẵn trong ngày 
  • 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 

   Cách thức tham gia:

  • Phí Báo Danh : Cần 1 Lệnh Bài Phong Lăng Độ

   Bản Đồ Báo Danh:

  Phần Thưởng Theo Bến :

  Phong lăng Độ bến 1 :

  • Chuyến đặc biệt vào lúc : 10h 14h 16h 18h 20h
  • Xuất hiện : BOSS Đại Thủy Tặc Đầu Lĩnh

  Tiểu Diệt : BOSS Thủy Tặc Đầu Lĩnh

  • Mặc định nhận được 3 Năng động lễ bao
  • Mặc định nhận được 2 Phúc Lợi Đơn ( Mỗi Loại )
  • 30% Nhận được 1 Huyền Tinh Cấp 8

  Tiêu Diệt : Boss Đại Thủy Tặc Đầu lỉnh

  • Ngẫu nhiên Mãnh Bổ Thiên Thạch ( Tiểu )
  • Ngẫu nhiên Mãnh Bổ Thiên Thạch ( Trung )
  • Ngẫu nhiên rơi 5 Kim Nguyên Bảo
  • Ngẫu nhiên rơi Ngọc Tam Sắc ( Nâng cấp Phong Thần Chiến Giáp )
  • Ngẫu nhiên rơi Càn Khôn Song Tuyệt Bội
  • Ngẫu nhiên Đá Vô Cực
  • Ngẫu nhiên Võ Lâm Mật Tịch Quyển 3
  • Ngẫu nhiên Tẩy Tủy Kinh Quyển 3
  • Ngẫu nhiên Chìa Khóa Hoàng Kim
  • Cục Trùng Sinh

   Phong lăng Độ bến 2 :

  • Chuyến đặc biệt vào lúc : 10h 14h 16h 18h 20h
  • Xuất hiện : BOSS Đại Thủy Tặc Đầu Lĩnh

  Tiểu Diệt : BOSS Thủy Tặc Đầu Lĩnh

  • Mặc định nhận được 1 Năng động lễ bao
  • 20% Nhận được 1 Ngũ Sắc Thạch ( Dùng để nâng cấp vũ khí phát sáng )

  Tiêu Diệt : Boss Đại Thủy Tặc Đầu lỉnh

  • Ngẫu nhiên rơi Phúc Duyên lộ
  • Ngẫu nhiên rơi Kim Nguyên Bảo
  • Ngẫu nhiên rơi Ngựa 8x
  • Ngẫu nhiên rơi Bí kiếp 120 

  Phong lăng Độ bến 3 :

  • Chuyến đặc biệt vào lúc : 10h 14h 16h 18h 20h
  • Xuất hiện : BOSS Đại Thủy Tặc Đầu Lĩnh

  Tiểu Diệt : BOSS Thủy Tặc Đầu Lĩnh

  • Mặc định nhận được ( Phúc Duyên Tiểu + Trung , 1 Đại Lực , 1 Phi Tốc )

  • 10% Nhận được 1 Ngũ Sắc Thạch ( Dùng để nâng cấp vũ khí phát sáng )

  Tiêu Diệt : Boss Đại Thủy Tặc Đầu lỉnh

  • Ngẫu nhiên rơi Phúc Lợi Đơn

   

   

  Tú ML

   

   

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở