Bài viết | Võ Lâm JX

  BOSS Quỷ Môn Quan 

  Đặc điểm

  Thời gian xuất hiện : 22h40 Tối hằng ngày trừ thứ 6
  Bản đồ xuất hiện : Chiến Long Động
  Thời gian BOSS biến mất : 30 phút 

  Phần Thưởng khi giết BOS

  Phần thưởng mặc định

  • 1 cặp Duyên Quân - Tuệ Thanh ( HSD 1 ngày )
  • 1 Siêu Quang ( HSD 1 ngày )
  • 10 Túi Hoàng Kim
  • 1 Tẩy Tủy Kinh
  • 1 Võ Lâm Mật Tịch
  • 3 Thủy Tinh
  • 2 THBT
  • Tẩy Tủy Kinh Quyển 2
  • Võ Lâm Mật Tịch Quyển 2

  Phần thưởng ngẫu nhiên

  • Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật ( Quyển 1 )
  • Mãnh Bổ Thiên Thạch (Tiểu)
  • Mãnh Bổ Thiên Thạch (Trung)
  • Càn Khôn Song Tuyệt Bội
  • Đá Vô Cực ( Trùng Luyện Trang Bị HKMP )
  • 5 Kim Nguyên Bảo
  • Mảnh Hoàng Kim - Vô Danh Chỉ Hoàn
  • Mảnh Hoàng Kim - Vô Danh Giới Chỉ
  • Phi Phong 3 đến 5

  Tú ML

   

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở