Bài viết | Võ Lâm JX

  May mắn nhất là có được Lộc Xuân trong bàn tay, cơ hội vàng cho nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí ngay trong mùa Xuân 2020 này, bởi bất kỳ ai tham gia cũng đều có thể nhận lấy vô số Lộc Xuân mà khi mở ra sẽ là những bảo vật võ lâm... Hãy để những ngày đầu năm được đong đầy hành trang những kỳ trân dị bảo, để thời gian tiếp theo sẽ là chặng đường phiêu lưu, tranh hùng xưng bá đầy phấn khởi...

  Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 17/01 - 24h00 ngày 30/01/2020.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 60 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  Nguyên Liệu
   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Bao Lì Xì Cây Xuân ( Xuất Hiện Ngẫu Nhiên 3 Trong 7 Thành Thị ) Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Pháo Tiểu Nguồn gốc sử dụng Bao Lì Xì Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Pháo Trung Nguồn gốc sử dụng Bao Lì Xì Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Pháo Đại Nguồn gốc sử dụng Bao Lì Xì Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Phong Pháo Đại Đặc Biệt Thành Phẩm Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được 1000 cái
    
  Công Thức
  Nhận Mốc 1000 Phong Pháo Ngẫu Nhiên

   
  Vật Phẩm Số Lương Hạn Sử Dụng Tính Chất
  Lệnh Bài Thương Lan 10 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Lệnh Bài Huyền Viên 10 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Lệnh Bài Từ Mãng 10 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Kim ô Lệnh 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Đại Thừa Tâm Pháp ( Trùng Sinh 2 ) 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên ( Trùng Sinh 1 và 2 ) 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên

  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng Phong Pháo Đại
  Phần Thưởng Số Lượng
  Ngũ Hành Ấn Cấp 3 1
  Trang Sức ( HSD 7 Ngày ) 1
  Tẩy Tủy Kinh 2 1
  Võ Lâm Mật Tịch 2 1
  Kim Quang Bắc Kinh Chi Mộng 1
  Kim Quang Nhã Điển Chi Hồn 1
  Đá Vô Cực 1
  Càn Không Song Tuyệt Bội 1
  Mặt Nạ Chiến Trường 1
  Bổ Thiên Thạch(Tiểu) 1
  Bổ Thiên Thạch(Trung) 1
  Bổ Thiên Thạch(Đại) 1
  Ngũ Sắc Thạch 1
  Tử Thủy Tinh 1
  Lam Thủy Tinh 1
  Lục Thủy Tinh 1
  THBT 1
  Bôn Tiêu 1
  Roi Ngựa 1
  Cỏ Tươi 1
  Dây Thừng 1
  Yên Ngựa 1
  Phi Phong 1
  Phúc Lợi Đơn 1
  Tui Nguyên Liệu ABHM 1
  Tui Hoàng Kim 1
  Tui Cần Sa+ 1
  Túi Mai Thúy 1
  Ngọc Tam Sắc 1
  Xích Lông Cu 1
  Lễ Bao Hồi Thiên Tái Tạo Đơn 1
  Trang Bị Kim Quang 1
  Lệnh Bài Vân Lộc 1
  Lệnh Bài Thương Lan 1
  Lệnh Bài Huyền Viên 1
  Mật Tịch Kỹ Năng 150 ( 21 ) 1

   

  Tú ML

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở