Bài viết | Võ Lâm JX
  CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
   

  Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 10/10 - 24h00 ngày 30/10/2019.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 60 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung Tâm Thất Đại Thành Thị

  Nguyên Liệu
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Túi nguyên liệu Thu thập từ Hồng Ngũ Sắc Khi nhặt được, click chuột phải để mở ra, sẽ chiếu theo tỷ lệ xuất hiện nguyên liệu
  Hoa hồng xanh Mở "Túi nguyên liệu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Hoa hồng trắng Mở "Túi nguyên liệu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Hoa hồng đỏ Mở "Túi nguyên liệu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Hoa hồng vàng Mở "Túi nguyên liệu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Giỏ Hoa Hồng Thành Phẩm Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được 1000 cái

  Hồng Ngũ Sắc

  • Thời gian xuất hiện : Đầu mỗi giờ trong ngày sẽ xuất hiện (Trừ 20h00 và 21h00)
  • Bản đồ xuất hiện : RANDOM  7 Thành Thị
  • Số Lượng xuất hiện : Mỗi giờ xuất hiện 3 NPC
  • Tọa Độ : RANDOM 
  • Công Dụng : Mỗi NPC sẽ cho thu thập 2000 Túi Nguyên Liệu
  • Thời gian tồn tại : 30 phút
  • Nhân vật thu thập Túi : Đã tham gia môn phái, lúc thu thập sẽ tự chuyển sang trạng thái chiến đấu
  Công Thức


  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng Giỏ Hoa Hồng
  Nhận được 1.000.000 EXP mặc định
  Phần Thưởng Số Lượng
  Tẩy Tủy Kinh 1
  Võ Lâm Mật Tịch 1
  Kim Quang Bắc Kinh Chi Mộng 1
  Kim Quang Nhã Điển Chi Hồn 1
  Đá Vô Cực 1
  Càn Không Song Tuyệt Bội 1
  Mặt Nạ Chiến Trường  
  Bổ Thiên Thạch(Tiểu) 1
  Bổ Thiên Thạch(Trung) 1
  Bổ Thiên Thạch(Đại) 1
  Ngũ Sắc Thạch 1
  Tử Thủy Tinh 1
  Lam Thủy Tinh 1
  Lục Thủy Tinh 1
  THBT 1
  Xích Lông Cu 1
  Túi Mai Thúy 1
  Roi Ngựa 1
  Cỏ Tươi 1
  Dây Thừng 1
  Yên Ngựa 1
  Phi Phong 1
  Phúc Lợi Đơn 1
  Tui Nguyên Liệu ABHM 1
  Tui Hoàng Kim 1
  Tui Cần Sa 1
  Ngọc Tam Sắc 1
  Trang Bị Kim Quang 1
   

  Mốc 500 EVENT lần 1
  Vật Phẩm Số Lương Hạn Sử Dụng Tỷ Lệ
  Mãnh bổ thiên thạch (trung) 3 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Mãnh bổ thiên thạch (đại) 2 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Hút Tinh ( Ăn thêm thên 500 bánh để nhận mốc lần 2 ) 1 30 ngày Ngẫu Nhiên
  Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật-Cơ Sở Thiên ( Trùng Sinh 1) 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (Quyển 1) 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Kẹo Sữa 10 1 Ngày Ngẫu Nhiên
   
  Mốc 500 EVENT lần 2
  Vật Phẩm Số Lương Hạn Sử Dụng Tỷ Lệ
  Càng Khôn Song Tuyệt Bội 1 30 ngày Ngẫu Nhiên
  Lệnh Bài Gọi BOSS 2 30 ngày Ngẫu Nhiên
  Mãnh bổ thiên thạch (trung) 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Mãnh bổ thiên thạch (đại) 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật-Cơ Sở Thiên ( Trùng Sinh 1) 1 Vĩnh Viễn Mặc Định
   

  Đua Tóp Cá Nhân Kẹo Sữa
  Vật Phẩm Đua Tóp
  Kẹo Sữa
  Kết Thúc Đua Tóp Vào Lúc 23h59' 30/10/19
   
  Tham Gia Nộp Kẹo Ở Lễ Quan
   

   
   
   
   
   
   
   
   


   
  Xem Top

   
   
   
   

   
   
   
   
   


   
  Phần Thưởng Đua Top
   
  Tóp Phần Thưởng
  1 1 Hãn Huyết Lông Cu + 1 kỷ năng + 1 Thiên Tứ (+ 7 max opt ) + 1 Nhẫn Càn Khôn ( HSD 60 ngày )
  2 1 Siêu Quang + 1 Thiên Tứ (+5 max opt ) + 1 Cặp Vô Danh ( 30 Ngày )
  3 1 Phiên Vũ + 2 Cục Trùng Sinh


   
  Tú ML