Bài viết | Võ Lâm JX

  Mới đó thôi, vị Bang Chủ của làng game Lậu đã bước sang tuổi 1, chúc mừng VoLamPK và chúc cho tình hảo hữu của chính chúng ta mỗi ngày thêm gắn kết như ngày đầu. Tham gia vui chơi giải trí và chúc mừng nhau sum vầy, tình cảm luôn đong đầy. Trân trọng !
   

  Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 03/12 - 24h00 ngày 18/12/2019.
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 60 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 10 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
  NPC Liên Quan
   
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị


  Nguyên Liệu
   
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Hộp Quà Đỏ Tham Gia Hoạt Động Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Kem Nguồn gốc sử dụng Hộp Quà Đỏ Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Nguồn gốc sử dụng Hộp Quà Đỏ Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Đường Tinh Nguồn gốc sử dụng Hộp Quà Đỏ Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Bột Mỳ Nguồn gốc sử dụng Hộp Quà Đỏ Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  SoCoLa Nguồn gốc sử dụng Hộp Quà Đỏ Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Sữa Tươi 1 Xu / cái Mua ở NPC Tổng Quan Sự Kiện
  Bánh Sinh Nhật Thành Phẩm Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
  Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được 1000 cái
  Hộp Quà Đỏ​

  Thông qua tham gia các tính năng như sau:

  Tính năng Điều kiện Phần thưởng Ghi chú
  Tống Kim Đạt được 1.000 điểm trở lên trong trận Tống Kim 100
  Hộp Quà Đỏ
  Nhận được 1 trong 2 phần thưởng khi trận Tống Kim kết thúc.
  Đạt được 3.000 điểm trở lên trong trận Tống Kim 200
  Hộp Quà Đỏ
  Vượt Ải Vượt qua ải 17 100
  Hộp Quà Đỏ
  Nhận được phần thưởng khi vượt qua ải 17.
  Vượt qua ải 28 200
  Hộp Quà Đỏ
  Nhận được phần thưởng khi vượt qua ải 28.
  Phong Lăng Độ Tiêu diệt 1 Thủy Tặc Đầu Lĩnh 100
  Hộp Quà Đỏ
  Nhận được phần thưởng khi tiêu diệt 1 Thủy Tặc Đầu Lĩnh.
  Tiêu diệt 1 Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh 200
  Hộp Quà Đỏ
  Nhận được phần thưởng khi tiêu diệt 1 Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh.
  Bos Tiểu Tiêu diệt 1 Boss Hoàng Kim 200
  Hộp Quà Đỏ
  Nhận được nguyên liệu khi tiêu diệt 1 Bss Hoàng Kim – Cá nhân tiêu diệt boss nhận được.
  Bss Đại Tiêu diệt 1 Boss Hoàng Kim 100
  Hộp Quà Đỏ
  Nhận được nguyên liệu khi tiêu diệt 1 Bss Hoàng Kim – Cá nhân tiêu diệt boss nhận được.
  Vận Tiêu Bang Hội Mỗi cá nhân 200
  Hộp Quà Đỏ
  Bang chiến thắng
  Hoa Sơn Loạn Chiến Người Chiến Thắng  500
  Hộp Quà Đỏ
  Người Chiến Thắng Hoa Sơn
    
  Công Thức
  Nhận Mốc 1000 Bánh Sinh Nhật Ngẫu Nhiên 
  Vật Phẩm Số Lương Hạn Sử Dụng Tính Chất
  Sách Kỹ Năng SKill 150 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Lệnh Bài Thương Lan 2 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Lệnh Bài Vân Lộc 2 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Phiên Vũ 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật -  Cơ Sở Thiên 1 Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1 30 Ngày Ngẫu Nhiên
  Càn Khôn Giới Chỉ 1 30 Ngày Ngẫu Nhiên


  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng Bánh Sinh Nhật
   
  Phần Thưởng Số Lượng
  Ngũ Hành Ấn Cấp 2 1
  Trang Sức ( HSD 7 Ngày ) 1
  Tẩy Tủy Kinh 2 1
  Võ Lâm Mật Tịch 2 1
  Kim Quang Bắc Kinh Chi Mộng 1
  Kim Quang Nhã Điển Chi Hồn 1
  Đá Vô Cực 1
  Càn Không Song Tuyệt Bội 1
  Mặt Nạ Chiến Trường 1
  Bổ Thiên Thạch(Tiểu) 1
  Bổ Thiên Thạch(Trung) 1
  Bổ Thiên Thạch(Đại) 1
  Ngũ Sắc Thạch 1
  Tử Thủy Tinh 1
  Lam Thủy Tinh 1
  Lục Thủy Tinh 1
  THBT 1
  Bôn Tiêu 1
  Roi Ngựa 1
  Cỏ Tươi 1
  Dây Thừng 1
  Yên Ngựa 1
  Phi Phong 1
  Phúc Lợi Đơn 1
  Tui Nguyên Liệu ABHM 1
  Tui Hoàng Kim 1
  Tui Cần Sa 1
  Túi Mai Thúy 1
  Ngọc Tam Sắc 1
  Xích Lông Cu 1
  Lễ Bao Hồi Thiên Tái Tạo Đơn 1
  Trang Bị Kim Quang 1
  Chân Đơn Kỹ Năng 150 1
  Vô Danh Giới Chỉ 1

  Tú ML