Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Thời gian : 
  • Kết thúc vào lúc 23h59 - 30/10/2019
  Phần Thưởng 
  Tóp Phần Thưởng
  1 (1 Hãn Huyết Lông Cu + 1 SKILL) + ( Bạch Kim + 7 Max ) + (Càn Khôn Giới Chỉ HSD 2 Tháng)
  2 1 Siêu Quang + (Cặp Nhẫn Vô Danh 30 Ngày) + (Bạch Kim + 5)
  3 1 Phiên Vũ + 2 Cục Trùng Sinh
  Tú ML
Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở