Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Thời gian
  • Sau bảo trì ngày 22/11/19
  • Bài viết đang cập nhật nên các chứ vị ko nên manh động rồi thu gom đồ trước tránh vỡ mộng :v ( tao đéo chịu trách nhiệm nha )
  NPC Liên Quan
  • Thợ rèn 7 Thành Thị
  Đối Thoại với NPC

  • Dòng 1: Xem điểm của 1 trang bị bất kỳ có thể đổi được bao nhiêu điểm
  • Dòng 2 : Đổi trang bị lấy điểm hoàng kim
  • Dòng 3 : Mua vật phẩm từ Điểm Hoàng Kim [ Đang Cập Nhật ]
  Lưu Ý :
  • Mỗi loại trang bị Hoàng Kim sẽ có số điểm khác nhau.
  • Hiện tại những trang bị có thể đổi được : HKMP, Thiên Hoàng, Định Quốc, An Bang, Kim Quang, An Bang Hoàn Mỹ, Độc Sát, Vinh Diệu
  Tú ML
Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở