Bài viết | Võ Lâm JX
  Nhầm tạo điều kiện cho anh em mới chơi lại nên VoLamPK sẽ hỗ trợ CODE trị giá như sau 
  • Thăng cấp 95
  • Sét Kim Phong 7 ngày
  • Ngựa 8x
  • 10 Bình TTL
  • 1 Thần Hành Phù 30 ngày
  • 1 Thổ Địa Phù 30 ngày
  • Hỗ trợ bảng SKILL từ 1 đến 9x ( SKILL 9x ko maxx )
  Cách thức tham gia:
  • Mở bán CODE tại Lễ Quan
  • Giá CODE  100x
  Hình ảnh hướng dẫn
  Bước 1

  Bước 2
  Tú ML