Bài viết | Võ Lâm JX

  BOSS TIỂU HOÀNG KIM

  Boss Tiểu Hoàng Kim

  Thời gian xuất hiện : 12h00 - 19h00 - 23h00

  • Boss Nga Mi: Diệu Như
  • Random 1 trong 5 hệ

  • Boss Đường Môn: Liễu Thanh Thanh
  • Random 1 trong 5 hệ

  • Boss Võ Đang: Trương Tông Chính
  • Random 1 trong 5 hệ

  Phần Thưởng

  • Mảnh Bổ Thiên Thạch (Tiểu)
  • Võ Lâm Mật Tịch
  • Tẩy Tủy Kinh
  • Bí Kiếp
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Thiên sơn bảo lộ
  • Bách quả lộ
  • Thiết La Hán
  • Bàn Nhược Tâm Kinh
  • Đồ xanh cấp 10
  • Các loại dược phẩm hỗ trợ: đại lực hoàn, phi tốc hoàn, …

  Địa điểm xuất hiện:

  Khi boss xuất hiện sẽ có thông báo trên kênh thế giới, địa điểm ngẫu nhiên ở một trong các map sau:

  • Phục Lưu Đông(Bạch Thủy > Phục Lưu)
  • Kim Quang Động(Phượng Tường > Hoàng Hà Nguyên Đầu >Kim Quang)
  • Tỏa Vân Động(Kim Quang > Tỏa Vân)
  • Kinh Hoàng Động(Kim Quang > Kinh Hoàng)
  • Thiên Tâm Động (Biên Kinh > Phục ngưu Sơn > Thiên Tâm)
  • Kê Quán Động(Thiên Tâm > Kè Quán)
  • Thần Tiên Động(THành Đô > Thanh THành sơn > Thần Tiên)
  • Bạch Vân Động(Thành Đô > Thanh Thành Sơn > Bạc Vân )
  • Nghiệt Long Động (Lâm An > Long Tuyền thôn > La Tiêu sơn > Nghiệt Long)
  • Long Cung Động ( Lâm An> Long Tuyền Thôn > La Tiêu sơn > Long Cung)
  • Ngọc Hoa Động (Lâm An> Long Tuyền Thôn>La Tiêu Sơn>Lưỡng Thủy >Ngọc Hoa)
  • Linh Cốc Động(Dương Châu> Thục Cương Sơn> Linh Cốc Động)

  Tú ML

   

   

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở