Bài viết | Võ Lâm JX

  BOSS ĐẠI HOÀNG KIM

  Thời gian & điều kiện

  • Thời gian xuất hiện
  • Boss Đại:12h00 19h30 mỗi ngày
  • Thời gian tồn tại Boss:
   • Lập tức biến mất sau bảo trì.
   • Biến mất khi bị tiêu diệt
   • Sau 45 phút kể từ lúc xuất hiện sẽ biến mất
  • Riêng BOSS 12h00 chỉ xuất hiện ở Phong Lăng Đồ Bờ BắcMạc Bắc Thảo Nguyên

  Vị trí ngẫu nhiên xuất hiện

  Mỗi lần xuất hiện 5 BOSS Hoàng Kim ngẫu nhiên trong 20 BOSS Hoàng Kim

  Và RanDom ngẫu nhiên tất cả bản đồ

  BOSS Bản Đồ

  Cổ Bách

  Huyền Giác Đại Sư

  Lam Y Y

  Đường Phi Yến

  Hà Linh Phiêu

  Yên Hiểu Trái

  Mạnh Thương Lương

  Gia Luật Tị Ly

  Đạo Thanh Chân Nhân

  Tuyền Cơ Tử

  Vương Tá

  Huyền Nam Đại Sư

  Đường Bất Nhiễm

  Bạch Doanh Doanh

  Thanh Tuyệt Sư Thái

  Hà Nhân Ngã

  Đoan Mộc Duệ

  Từ Đại Nhạc

  Thanh Liên Tử

  Thất Đại Thành Thị

  Phù Dung Động

  Nhạn Thạch Động

  Thanh Khê Động

  Phong Lăng Độ

  Khỏa Lang Động

  Vũ Lăng Động

  Phi Thiên Động

  Trường Bạch Sơn Bắc

  Vô Danh Động

  Sa Mạc 1

  Sa Mạc 2

  Sa Mạc 3

  Lưỡng Thủy Động

  Dương Trung Động

  Trường Bạch Sơn Nam

  Mạc Cao Quật

  Sa Mạc Địa Biểu

  Phần thưởng rơi ra từ Boss

  Phần thường mặc định

  1 Tử Thủy Tinh 2 Tinh Hồng Bảo Thạch
  1 Lam Thủy Tinh 1 Lục Thủy Tinh

   

  Phần thưởng (ngẫu nhiên)
   Tẩy Tủy Kinh   Võ Lâm Mật Tịch
  Tẩy Tủy Kinh Quyển 2  Võ Lâm Mật Tịch Quyển 2
  Mảnh Bổ Thiên Thạch (Tiểu) Mảnh Bổ Thiên Thạch (Trung)
  Bôn Tiêu Mảnh Bổ Thiên Thạch (Đại)
  Lễ Bao Phi Tốc Hoàn Hoàng Kim Môn Phái
  Lễ Bao Đại Lực Hoàn Ngọc Tam Sắc

   

   

  Tú ML

   

   

   

Trung Gian Giao Dịch
Đóng Mở